Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

W dniu 9. lipca br. w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury odbyło się szkolenie pt. „Zasady przyznawania pomocy w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 (LSR), w tym wypełniania wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami”. Jego celem było rozpowszechnienie informacji o zbliżającym się konkursie dotacyjnym nr 1/2020/EFS oraz przygotowanie potencjalnych Grantobiorców do udziału w nim.

widok na salę i uczestników szkolenia

Grantobiorcy, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach konkursów 4/2019/EFS i 5/2019/EFS ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Partnerstwa dla Krajny i Pałuk, wzięli udział w szkoleniu ułatwiającym realizację i rozliczenie projektów objętych grantami.

Szkolenie prowadzone przez pracowników Partnerstwa odbyło się 29. czerwca 2020 r. w sali Nakielskiego Ośrodka Kultury im. Zygmunta Kornaszewskiego.

 

Drodzy mieszkańcy powiatu nakielskiego,

 

w związku z realizacją przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" Projektu Grantowego ze środków EFRROW informujemy, iż dane osobowe uczestników poszczególnych zadań projektowych przetwarzane będą zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

29 i 30 czerwca br. Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zawarło 8 umów o powierzenie grantów z dwoma lokalnymi organizacjami pozarządowymi, które - w ramach konkursu 1/2019/G ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - otrzymały dotacje na przeprowadzenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska, organizację 5 tradycyjnych biesiad dla mieszkańców powiatu nakielskiego oraz wydanie przewodnika małego przyrodnika. Szczegóły pod linkiem: Rusza realizacja projektów.

 

Nakło nad Notecią, 01.07.2020 r.

 

Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" 30. czerwca br. ogłosiło konkurs nr 1/2020/EFS na dofinansowanie projektów przyczyniajacych się do animacji i aktywizacji społecznej mieszkańców powiatu nakielskiego, w szczególności osób znajdujących się w trudnej sytuacji.

Podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji Partnerstwo zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu w dn. 9. lipca 2020 r.

Przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, które uzyskały dofinansowanie od Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 17. czerwca br. wzięli udział w szkoleniu przygotowującym do prawidłowej realizacji i skutecznego rozliczenia projektu objętego grantem powierzonego im w ramach konkursu nr 1/2019/G.

zdjęcie poglądowe ze szkolenia - prowadzący i uczestnicy

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza realizatorów projektów o powierzenie grantów, którzy zawarli Umowy w ramach konkursów nr 4/2019/EFS oraz nr 5/2019/EFS, do udziału w szkoleniu na temat zasad rozliczania pomocy oraz wypełniania wniosku o płatność (o rozliczenie grantu) wraz załącznikami.

Uroczyste wręczenie umowy.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” 12 czerwca 2020 r. zawarło pierwsze 3 umowy o powierzenie grantów na realizację oddolnych inicjatyw przyczyniających się do pobudzenia aktywności mieszkańców powiatu nakielskiego. Wśród zaplanowanych działań znajdują się przedsięwzięcie edukacyjno-rekreacyjne, warsztaty rękodzielnicze oraz wydanie publikacji.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza podmioty, które złożyły wnioski o dofinansowanie do udziału w bezpłatnym Szkoleniu na temat Zasad rozliczania pomocy oraz wypełniania wniosku o rozliczenie grantu wraz załącznikami – dot. projektów objętych grantami realizowanych w ramach konkursu LGD nr 1/2019/G.

 

Drody Mieszkańcy Regionu,

z przyczyn od nas niezależnych odwołujemy spotkania dla seniorów oraz spotkania informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców powiatu nakielskiego zaplanowane do dnia 27.03.2020 r. włącznie. Jednocześnie informujemy, iż do 27.03.2020 r. zawieszamy również usługi doradcze świadczone przez pracowników biura LGD w kontakcie osobistym. Za utrudnienia przepraszamy.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone.