Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

logotypy unijne - fundusz społeczny

Nakło nad Notecią, 21.04.2023 r.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza młodych mieszkańców powiatu nakielskiego do bezpłatnego udziału w projekcie „Człowiek siłą Krajny i Pałuk”, w ramach którego wraz Zarządem Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nakle nad Notecią oraz Ochotniczymi Stażami Pożarnymi z Rościmina i Szubina tworzymy przestrzeń dla aktywnych działaczy młodzieżowych.

Wśród zaplanowanych aktywności w ramach zadania Animacja społeczności lokalnych poprzez zaangażowanie lokalnie działających organizacji i stowarzyszeń znajdują się: szkolenie wstępne z pierwszej pomocy przedmedycznej, wyjazd do Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Grudziądzu oraz obóz szkoleniowo-rekreacyjny, a także Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze.

Kto może zostać uczestnikiem projektu?
Mieszkańcy powiatu nakielskiego, którzy ukończyli 12 rok życia do 18 roku życia oraz złożą dokumenty rekrutacyjne do projektu.

Do kiedy trwa rekrutacja uczestników?
Chęć udziału w projekcie, za pomocą Formularza Zgłoszeniowego, należy zgłosić do dnia
12 maja 2023 r. włącznie. Wypełniony i podpisany Formularz wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
(ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią):
- osobiście lub
- za pomocą operatora pocztowego.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.
Formularz Zgłoszeniowy można pobrać:
- w wersji elektronicznej z niniejszego artykułu (pliki do pobrania u dołu strony) lub
- w wersji papierowej w biurze Stowarzyszenia.

Kryteria udziału w projekcie:
A. Kryteria dostępowe:
1. zamieszkiwanie na obszarze objętym LSR Partnerstwa dla Krajny i Pałuk, tj. powiatu nakielskiego – potwierdzone właściwym dokumentem, tj. zaświadczeniem lub innym dokumentem potwierdzającym spełnienie przesłanki uprawniającej do udziału w projekcie. Przykładowe dokumenty to np. pit, rachunek za energię, zaświadczenie z gminy lub inny dokument zawierający adres uczestnika. Dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia Formularza Zgłoszeniowego. W przypadku dzieci może to być np. oświadczenie opiekuna prawnego i dokument potwierdzający zamieszkanie opiekuna prawnego.
2. wiek, tj. ukończony 12 rok życia do 18 roku życia – źródło weryfikacji: Formularz Zgłoszeniowy.
B. Kryteria punktowe:
1. kandydat należy do lokalnej organizacji (formalnej lub nieformalnej) np. OSP/MDP, KGW, klubu sportowego, klubu młodzieżowego etc. – 1 punkt (źródło weryfikacji: Formularz Zgłoszeniowy oraz oświadczenie prezesa, przewodniczącego lub innej osoby zarządzającej daną organizacją potwierdzające przynależność kandydata do wskazanej lokalnej organizacji formalnej lub nieformalnej – na wzorze stanowiącym załącznik do niniejszego artykułu).
2. kandydat nie przynależy do lokalnej organizacji formalnej lub nieformalnej – 0 punktów.

O zakwalifikowaniu osób do udziału w projekcie zdecyduje liczba uzyskanych punktów. W sytuacji jednolitej liczby punktów, o ostatecznym zakwalifikowaniu do udziału w zadaniu, zdecyduje kolejność zgłoszeń.
WAŻNE: Osoby nieletnie przyjmowane będą do projektu za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

Planowana liczba uczestników: 45 osób.

 

Korzyści z udziału w projekcie:
- zdobycie nowych umiejętności;
- rozwój pasji, zainteresowań;
- nauka przez zabawę;
- integracja z lokalnym środowiskiem;
- podniesienie samodzielności życiowej;
- wzrost aktywności społecznej.

Oferowane w ramach projektu formy wsparcia:
a. szkolenie wstępne z pierwszej pomocy przedmedycznej połączone ze spotkaniem z przedstawicielami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią (zapoznanie z codzienną pracą strażaków na służbie i ich obowiązkami) – 1 dzień, 4 godz.;
b. wyjazd tematyczny do Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Grudziądzu – 1 dzień, 6 godz.. W trakcie wyjazdu m.in.: zajęcia w sali edukacyjnej – zagrożenia pożarowe oraz zwiedzanie Grudziądza.
c. obóz szkoleniowo-rekreacyjny ukierunkowany na wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie pożarnictwa i ochrony przeciwpożarowej – 10 dni, 9 noclegów. W trakcie obozu m.in. zajęcia programowe – pierwsza pomoc przedmedyczna (szkolenie pogłębione), kajakarstwo, wioślarstwo, strzelectwo ASG, geocaching, elementy survivalu, zajęcia przyrodniczo-terenowe, twórcze, animacje wieczorne, zajęcia ze strażakami m.in. obsługa sprzętu strażackiego, wyjazd do Bydgoszczy – park linowy, kino, obiad (1 dzień, min. 6 godz.).

Ponadto zrekrutowani uczestnicy projektu oraz pozostali mieszkańcy powiatu nakielskiego będą mogli wziąć udział w wydarzeniu otwartym, tj. w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, którego celem będzie promocja aktywności lokalnych OSP, w szczególności wśród młodego pokolenia, doskonalenie umiejętności obsługi sprzętu oraz popularyzacja zagadnień ochrony przeciwpożarowej.

Termin realizacji zadań: maj – wrzesień 2023 r.

Udział w zajęciach oraz wydarzeniu otwartym jest bezpłatny. Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie!

 

Kontakt:
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
nr tel.: 607-822-019 lub 52 524-64-34
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.rlks.naklo.pl; www.krajna-paluki.cna.org.pl

 

Pliki do pobrania:
1. Formularz Zgłoszeniowy.
2. Wzór oświadczenia potwierdzającego przynależność do lokalnej organizacji.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone.