Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

Dwie umowy o powierzenie grantu zawarło dziś Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” z lokalnym przedsiębiorcą p. Wojciechem Elszynem (Alfabiznes) na organizację klubów młodzieżowych dla młodych mieszkańców gmin: Nakło nad Notecią oraz Kcynia. Na działania klubów Partnerstwo przeznaczyło prawie 95 tys. zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły na stronie: www.krajna-paluki.cna.org.pl.

 

Nakło nad Notecią, 04.10.2019 r.

Wiedzę na temat fundraisingu, źródeł finansowania oddolnych inicjatyw, działalności Partnerstwa dla Krajny i Pałuk ukierunkowanej na animację lokalnej społeczności oraz przyszłorocznego programu współpracy Powiatu Nakielskiego z organizacjami pozarządowymi mogą zdobyć uczestnicy tegorocznego Forum NGO, które odbędzie się już 18. października 2019 r. w Trzeciewnicy. Udział w Forum jest bezpłatny. Szczegóły na stronie: www.krajna-paluki.cna.org.pl.

Jesteś stowarzyszeniem, fundacją, kołem gospodyń wiejskich, inną organizacją z powiatu nakielskiego? Posiadasz osobowość prawną? Interesuje Cię wsparcie finansowe na organizację wydarzeń, szkoleń, warsztatów, spływów, rajdów, pokazów, konkursów bądź innych działań? Szukasz środków na zakup wyposażenia takiego jak: stroje ludowe, stroje historyczne, instrumenty? Skontaktuj się ze Stowarzyszeniem „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”!

W dniu 12.07.2019 r. w siedzibie LGD odbyło się szkolenie nt. zasad rozliczania pomocy oraz wypełniania wniosku o rozliczenie grantu wraz załącznikami dla projektów objętych grantami powierzonych w ramach konkursów LGD nr 1/2019/EFS oraz nr 2/2019/EFS.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza realizatorów projektów o powierzenie grantów, którzy zawarli Umowy w ramach konkursów nr 1/2019/EFS oraz nr 2/2019/EFS, do udziału w szkoleniu na temat zasad rozliczania pomocy oraz wypełniania wniosku o płatność (o rozliczenie grantu) wraz załącznikami. Szkolenie odbędzie się 12. lipca br. w siedzibie LGD. Początek o godz. 12.00.

Szczegółowe zasady udzielania wsparcia przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz sporządzania wniosku o powierzenie grantu w odpowiedzi na konkurs nr 3/2019/EFS poznali uczestnicy szkolenia, które odbyło się 1. lipca 2019 r. na Przystani Powiat Nakielski. Więcej informacji na stronie: www.krajna-paluki.cna.org.pl.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza realizatorów projektów o powierzenie grantów, którzy zawarli Umowy w ramach konkursów nr 1/2019/EFS oraz nr 2/2019/EFS, do udziału w szkoleniu na temat zasad rozliczania pomocy oraz wypełniania wniosku o płatność (o rozliczenie grantu) wraz załącznikami.

Powiat Nakielski, Nakielski Ośrodek Kultury im. Z. Kornaszewskiego, Tomasz Kwiatkowski OSK TOP Kwiatkowscy oraz Iwona Wencka-Stramowska TRAINING HOUSE to kolejni realizatorzy projektów dofinansowanych przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ich celem jest aktywizacja społeczna oraz społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu nakielskiego, którzy znajdują się w trudnej sytuacji.

Drodzy mieszkańcy powiatu nakielskiego,

 

już w najbliższą sobotę, tj. 22. czerwca 2019 r. zapraszamy Was do odwiedzenia punktu informacyjno-promocyjnego Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” organizowanego podczas imprezy plenerowej „Rościminiada” w Rościminie. Punkt będzie dostępny w godz. 16.00 - 18.00. Szczegóły na stronie: www.krajna-paluki.cna.org.pl.

W miniony piątek, tj. 14.06.2019 r. Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” podpisało pierwsze umowy z Grantobiorcami w ramach realizowanego Projektu Grantowego pt. Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone.