Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

W związku z planowanym naborem wniosków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej zaprazamy na szkolenie na temat zasad przyznawania pomocy oraz wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.

 

Drodzy Przedsiębiorcy,

 

informujemy, iż nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej planowany na II połowę 2018 r. obędzie się jeszcze w pierwszej połowie roku.

  Partnerstwo dla Krajny i Pałuk serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu nakielskiego na spotkanie informacyjno-konsultacyjne branżowe dotyczące głównych założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 (LSR) oraz RODO, które odbędzie się 8. maja 2018 r. w biurze LGD. Początek o godz. 16.30.

 

Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” serdecznie zaprasza przedsiębiorców, pracodawców, przedstawicieli szkół zawodowych oraz instytucji otoczenia biznesu, a także władze samorządowe z terenu powiatu nakielskiego do udziału w Forum Przedsiębiorców i Pracodawców Powiatu Nakielskiego.

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w dniach 08.03.2018 r. oraz 22.03.2018 r. po raz kolejny zorganizowało cykl warsztatów na temat reguł i zasad budowania projektów oraz zarządzania nimi. Warsztaty skierowane były do osób planujących realizację projektów w zakresie podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej i obejmowały zajęcia z metodologii projektowej, a także zasad sporządzania biznesplanu.

Przedstawiciele Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” dzięki organizowanym spotkaniom informacyjnym na temat głównych założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (LSR), dotarli do grupy wskazanej w LSR jako defaworyzowana (osoby starsze) tj. członków KGW, przedstawicieli UTW, oraz przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz osób starszych.

Podczas dwóch dni warsztatów osoby planujące podjąć bądź rozwinąć działalność gospodarczą uzyskały podstawową wiedzę z zakresu budowania projektów: począwszy od pomysłu i określenia potrzeb, poprzez analizę interesariuszy, określenie celów projektu, zakładanych wskaźników, planowanie działań i harmonogramu po monitoring rezultatów projektu i jego ewaluację. Wiele miejsca poświęcone zostało zaś przede wszystkim tworzeniu biznesplanu. Więcej informacji: www.krajna-paluki.cna.org.pl.

  Z uwagi na duże zainteresowanie cyklem warsztatów „Od pomysłu do projektu”, rozpoczynamy nabór uczestników na drugą turę warsztatów

Podobnie, jak w przypadku pierwszej grupy zaplanowano dwa dni warsztatów w terminach: I dzień – 08.03.2018 r.; II dzień – 22.03.2018 r.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 05.03.2018 r. (poniedziałek) lub do wyczerpania limitu miejsc pod nr telefonu: 52 524 64 34 lub 607 822 019, lub e-mail pod adresem:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Masz pomysł na biznes? Chcesz rozwinąć swoje przedsiębiorstwo? Interesuje Cię dotacja na planowaną inwestycję? Albo premia na dobry start? Napisz samodzielnie biznesplan przedsięwzięcia, stwórz projekt i skorzystaj ze środków unijnych będących w dyspozycji Partnerstwa dla Krajny i Pałuk!

  Garść informacji nt. możliwości dofinansowania projektów planowanych do realizacji na obszarze powiatu nakielskiego na rzecz włączenia społecznego uzyskali uczestnicy spotkania, które poprowadzili pracownicy Partnerstwa dla Krajny i Pałuk w czwartek 25. stycznia.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone.