Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz Burmistrz Kcyni serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Kcynia oraz przedstawicieli organizacji i instytucji mających siedzibę na obszarze gminy na otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się 27.02.2019 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim. Szczegóły na stronie: www.krajna-paluki.cna.org.pl.

 

W poniedziałek 28 stycznia 2019 r. Zarząd oraz pracownicy Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” spotkali się z przedstawicielami sektora publicznego oraz przedsiębiorcami na dorocznych, branżowych spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych, by przedstawić dostępne w ramach LSR możliwości wsparcia ze środków unijnych oraz porozmawiać o planach na cały 2019 rok.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza mieszkańców gminy Nakło nad Notecią oraz przedstawicieli instytucji i podmiotów działających na obszarze gminy do udziału w dorocznym spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, które odbędzie się 13.02.2019 r. w Trzeciewnicy. Szczegóły na stronie: www.krajna-paluki.cna.org.pl.

W dniu wczorajszym, tj. 22.01.2019 r. Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” przeprowadziło ostatnie zajęcia w ramach dwóch styczniowych cykli warsztatów pt. „Od pomysłu do projektu” dotyczących reguł i zasad budowania projektów oraz zarządzania nimi. Warsztaty skierowane były do osób planujących realizację projektów w zakresie podejmowania działalności gospodarczej i obejmowały zajęcia z metodologii projektowej, a także zasad sporządzania biznesplanu. 

 

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców szkoleniami nt. zasad przyznawania pomocy, w tym wypełniania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami i przekroczeniem limitu miejsc na zaplanowane szkolenia (01.02.br. i 05.02.br.) Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” organizuje dodatkowe szkolenie, podczas którego będzie można zdobyć informacje pomocne przy ubieganiu się o wsparcie w ramach konkursu nr 1/2019 na dofinansowanie operacji polegających na podejmowaniu działalności gospodarczej.

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza przedsiębiorców, w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, na  spotkanie informacyjno - konsultacyjne branżowe dla przedsiębiorców z obszaru powiatu nakielskiego, które odbędzie się 28.stycznia br. o godz. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" (Nakło n. Not., Powstańców Wielkopolskich 6.

 

Dla osób zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie w ramach konkursu nr 1/2019 na rozpoczęcie działalności gospodarczej, czyli tzw. premii w wysokości 50 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, pracownicy biura Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” (LGD) świadczą bezpłatne doradztwo z zakresu przygotowania wniosku o przyznanie pomocy do dn. 15.02.2019 r.

 

W związku z ogłoszonym dziś konkursem nr 1/2019 na dofinansowanie operacji polegających na podejmowaniu działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej z powiatu nakielskiego do udziału w szkoleniach nt. zasad przyznawania pomocy, w tym wypełniania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, które odbędą się 01.02.2019 r. oraz 05.02.2019 r.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” serdecznie zaprasza na doroczne spotkanie branżowe sektora publicznego, które odbędzie się 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) w Restauracji „Stary Spichlerz” w Nakle nad Notecią , początek spotkania godz. 10.00

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne branżowe dla przedsiębiorców z obszaru powiatu nakielskiego dotyczące głównych założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 (LSR).

 

Termin i godzina spotkania: 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek), początek godz. 16.00

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone.