Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

szczęśliwa kobieta ”Budowanie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki, pobudzania oddolnych inicjatyw i tworzenia miejsc pracy” to cel, który przyświeca Stowarzyszeniu „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” przy udzielaniu dotacji z funduszy unijnychSzczególną rolę w osiągnięciu tych założeń Partnerstwo przypisało lokalnym organizacjom pozarządowym, które mogą otrzymać dofinansowanie m.in. na realizację działań ukierunkowanych na animację i integrację mieszkańców.

  Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie analiza dotychczasowego wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Obszaru Powiatu Nakielskiego na lata 2016-2023 i jej efektów, a także działań powadzonych przez LGD.

Partnerstwo dla Krajny i Pałuk serdecznie zaprasza 12.02.2020 r. na spotkanie informacyjno-konsultacyjne branżowe dla przedsiębiorców z obszaru powiatu nakielskiego dotyczące głównych założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023.

Publikacje promujące Krajnę i Pałuki, warsztaty kulinarne, rękodzielnicze i kajakowe, biesiady ludowe, szkolenia z zakresu ochrony środowiska dla małych i dużych, zajęcia z robotyki i fotografii, zakup wyposażenia służącego zachowaniu lokalnego dziedzictwa to zadania, które Rada LGD wybrała do dofinansowania w ramach konkursu nr 1/2019/G.

Szczegółowa lista projektów wybranych dostępna jest na naszej stronie pod linkiem: wyniki. Organizacje pozarządowe, którym nie przyznano dotacji, mogą złożyć odwołanie od decyzji Rady LGD, podjętej na posiedzeniu w dniach 20.01.2020 r. – 21.01.2020 r., zgodnie z pouczeniem w otrzymanym piśmie. Realizacja projektów objętych grantami rozpocznie się w czerwcu 2020 r.

 

Nakło nad Notecią, 28.01.2020 r.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” ogłosiło dziś nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach konkursu można otrzymać dofinansowanie na organizację i przeprowadzenie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom bezrobotnym bądź biernym zawodowo. Szczegóły na stronie: Ogłoszenie o naborze wniosków.

Dla osób zainteresowanych realizacją projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Partnerstwo organizuje bezpłatne szkolenie 18. grudnia br. Szczegóły pod adresem: www.krajna-paluki.cna.org.pl.

Nakło nad Notecią, 10.12.2019 r.

W środę, 27.11.2019 r., w Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią odbyło się kolejne już szkolenie mające na celu rozpowszechnianie informacji o zasadach przyznawania pomocy w ramach przedsięwzięcia Aktywna integracja w Dolinie Noteci z funduszy unijnych, będących w dyspozycji Partnerstwa dla Krajny i Pałuk. Tym razem tematyka szkolenia dotyczyła zasad ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu dotacyjnego 4/2019/EFS.

W związku z ogłoszonym konkursem nr 4/2019/EFS, Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, ośrodków pomocy społecznej, domów kultury, pracowników świetlic środowiskowych, warsztatów terapii zajęciowej oraz ośrodków terapii uzależnień do udziału w szkoleniu przygotowującym do pozyskania środków na działania animacyjne i aktywizujące m.in. osoby korzystające z pomocy społecznej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby bezrobotne oraz osoby niesamodzielne.

24 członków organizacji pozarządowych 29. października 2019 r. wzięło udział w szkoleniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, którego celem było ułatwienie lokalnym NGO ubiegania się o dotacje z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu LGD nr 1/2019/G. Dofinansowane ze środków unijnych projekty mają przyczyniać się do pobudzenia aktywności mieszkańców powiatu nakielskiego, w tym seniorów oraz dzieci i młodzieży.

W miniony piątek przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń, członkowie OSP i KGW, radni i sołtysi spotkali się na Forum inicjatyw lokalnych i organizacji pozarządowych powiatu nakielskiego zorganizowanym pod hasłem „Lepszy przykład niż wykład”. Była to już IV edycja dorocznych spotkań liderów, których organizatorami są Partnerstwo dla Krajny i Pałuk oraz Powiat Nakielski.

 

Więcej informacji na www.krajna-paluki.cna.org.pl

Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" zaprasza przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, a także KGW do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zasad udzielania wsparcia i wypełniania dokumentacji aplikacyjnej do konkursu nr 1/2019/G, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie m.in. na organizację wydarzeń, szkoleń, warsztatów, spływów, rajdów, pokazów, konkursów bądź zakup wyposażenia takiego jak: stroje ludowe, stroje historyczne, instrumenty.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone.