Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

 

Nakło nad Notecią, 02.07.2020 r.

Drodzy mieszkańcy powiatu nakielskiego,

w związku z realizacją przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” projektu grantowego pt. „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk promuje obszar LSR, wzmacnia lokalny kapitał społeczny oraz przyczynia się do zachowania lokalnego dziedzictwa” dofinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich informujemy, iż dane osobowe uczestników poszczególnych zadań projektowych przetwarzane będą zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Uzyskane dane osobowe uczestników przetwarzane będą przez:

- Beneficjenta a zarazem Grantodawcę, tj. Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”;
- Grantobiorcę, tj. organizację pozarządową, która otrzymała grant na realizację zadania;
- Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie

w celu realizacji, rozliczenia, monitoringu i kontroli projektu grantowego Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” (nr umowy: 00872-6935-UM0220001/20 z dnia 09.06.2020 r.).

Dane osobowe, zebrane przez Grantobiorców, nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. +48 782 400 933.

Do pobrania:
Informacje dotyczące przetwarzania danych osoby fizycznej występującej w projekcie grantowym w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 Grantobiorca Zadanie projektowe 
 STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA "NASZA KRAJNA I PAŁUKI"  ŁĄCZY NAS RĘKODZIEŁO - organizacja warsztatów rękodzieła służących wzmocnieniu kapitału społecznego mieszkańców Krajny i Pałuk.
 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowiska Wiejskiego Sołectwa Kosowo "KMK Kos"   Organizacja przedsięwzięcia edukacyjnego: "Robotyka, fotografia i graficzna obróbka zdjęć w Dolinie Noteci"
 STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA "NASZA KRAJNA I PAŁUKI"   Wydanie publikacji "Walory przyrodnicze Krajny i Pałuk" służącej promowaniu obszaru objętego LSR.
 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WITOSŁAWIA I OKOLIC "PRAWDZIC"   Organizacja przedsięwzięcia edukacyjno-rekreacyjnego "Letnich warsztatów na Krajnie" służącego wzmocnieniu kapitału społecznego dzieci i młodzieży z gminy Mrocza.
 Stowarzyszenie KRAJNA  Organizacja Tradycyjnej Biesiady Krajeńskiej w Sadkach, służącej zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego.
 Stowarzyszenie KRAJNA  Organizacja Tradycyjnej Biesiady Pałuckiej w Szubinie, służącej zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego.
 Stowarzyszenie KRAJNA  Organizacja Tradycyjnej Biesiady Krajeńskiej w Nakle nad Notecią, służącej zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego.
Stowarzyszenie KRAJNA  Organizacja Tradycyjnej Biesiady Pałuckiej w Kcyni, służącej zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego.
Stowarzyszenie KRAJNA Organizacja Tradycyjnej Biesiady Krajeńskiej w Mroczy, służącej zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "DORADCA'  Opracowanie i wydanie przewodnika pn. "Powiat nakielski oczami małego przyrodnika" służącego podnoszeniu wiedzy społeczności lokalnej z zakresu ochrony środowiska.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "DORADCA"  Organizacja dwudniowego szkolenia dla dzieci z obszaru LSR "Natura 2000- pozytywna inspiracja" - służąca wzmocnieniu kapitału społecznego mieszkańców Krajny i Pałuk
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "DORADCA" Organizacja dwudniowego szkolenia dla osób dorosłych z obszaru LSR "TROPEM DOLINY NOTECI" -przyroda regionu Krajny i Pałuk motorem do inspiracji lokalnej społeczności"
Fundacja Wspierania Edukacji im. ks. Stanisława Staszica Wydanie albumu "Powiat nakielski w obiektywie - miejsca bardziej i mniej znane." służącego zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru LSR.
Koło Gospodyń Wiejskich w Szczepicach Organizacja przedsięwzięcia edukacyjnego Smaki Krajny i Pałuk
Towarzystwo Historyczne w Kcyni  Zakup umundurowania i wyposażenia dla grupy rekonstrukcyjnej Towarzystwa Historycznego w Kcyni oraz organizacja wydarzenia "Otwarcie Izby Pamięci wraz z przedstawieniem", służących zachowaniu lokalnego dziedzictwa historycznego.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone.