Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

Nakło nad Notecią, 21.05.2019 r.

 

W piątek, 17.05.2019 r. Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zorganizowało spotkanie robocze dla przedstawicieli organizacji i instytucji rynku pracy, pomocy społecznej oraz bezpieczeństwa publicznego, podczas którego omówione zostały najistotniejsze problemy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

W trakcie spotkania rozmawiano zarówno o potrzebach seniorów, jak i młodzieży. Poruszone zostały kwestie zatrudnienia oraz motywacji tych grup społecznych do aktywności społeczno-zawodowej. Podczas „Śniadania z Partnerstwem” omówione zostały także możliwości wsparcia mieszkańców powiatu nakielskiego oferowane w ramach środków lokalnej strategii rozwoju Partnerstwa dla Krajny i Pałuk, w szczególności osób niesamodzielnych, bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami. Piątkowa dyskusja związana była przede wszystkim z planowanymi do realizacji projektami wynikającymi z Gminnych/Lokalnych Programów Rewitalizacji, w ramach których pomoc skierowana zostanie do najbardziej potrzebujących.

 

W spotkaniu udział wzięli delegaci m.in. Powiatowego Urzędu Pracy, Straży Miejskiej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gminnych ośrodków pomocy społecznej, a także przedstawiciele lokalnych samorządów. Robocze spotkanie było okazją do budowania płaszczyzny współpracy między instytucjami, które mają częsty kontakt z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a tym samym wiedzą, w jaki sposób skutecznie im pomóc.

 

 

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone.