Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Numer konkursu LGD: 1/2020/EFS


 

 

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Numer konkursu LGD: 5/2019/EFS

 

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informuje, iż w rozdziale 4.3 Zasad udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS, tj. „Wycofanie wniosku lub innej deklaracji przez podmiot ubiegający się o powierzenie grantu” pojawiła się omyłka pisarska dot. zatwierdzenia „Procedury wyboru i oceny Grantobiorców...".

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Numer konkursu LGD: 4/2019/EFS

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” przekazuje dane dotyczące udzielonej pomocy społecznej w poszczególnych gminach powiatu nakielskiego w latach 2015-2018. Aktualne dane pochodzą od ośrodków pomocy społecznej i mogą zostać wykorzystane jako źródło danych w opisie problemów grupy docelowej ujętym we wniosku o powierzenie grantu.

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Numer konkursu LGD:  3/2019/EFS

Drodzy Grantobiorcy,

w związku z trwającym procesem weryfikacji wstępnej zgodności wniosków o powierzenie grantów z LSR, w tym z Programem w ramach konkursów nr 1/2019/EFS oraz nr 2/2019/EFS, Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” udostępnia WZÓR Oświadczenia o niewprowadzeniu we wniosku oraz w pozostałych dokumentach zmian innych niż wynikających z wezwania LGD, jak również zawierające informację, że złożone uzupełnienia/wyjaśnienia nie powodują zwiększenia wnioskowanej kwoty grantu.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” – w związku z zapytaniami Grantobiorców – wyjaśnia, iż pkt. XIII.5.4 wniosku o powierzenie grantu, opcja: „OŚWIADCZAM, ŻE WYDATKI PONOSZONE W PROJEKCIE SĄ WYDATKAMI CZĘŚCIOWO ZAWIERAJĄCYMI VAT” dotyczy projektów partnerskich i sytuacji, w której jeden z partnerów może odzyskiwać VAT a drugi nie.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Numer konkursu LGD: 2/2019/EFS

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 Numer konkursu LGD: 1/2019/EFS

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone.