Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

 

Nakło nad Notecią, 04.07.2019 r.

 

Drodzy Grantobiorcy,

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” przekazuje dane dotyczące udzielonej pomocy społecznej w poszczególnych gminach powiatu nakielskiego w latach 2015-2018. Aktualne dane pochodzą od ośrodków pomocy społecznej i mogą zostać wykorzystane jako źródło danych w opisie problemów grupy docelowej ujętym we wniosku o powierzenie grantu.


Do pobrania:
1. Korzystający z pomocy społecznej w gminie Kcynia.
2. Korzystający z pomocy społecznej w gminie Mrocza.
3. Korzystający z pomocy społecznej w gminie Nakło nad Notecią.
4. Korzystający z pomocy społecznej w gminie Sadki.
5. Korzystający z pomocy społecznej w gminie Szubin.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone.