Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

  Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, będące Lokalną Grupą Działania (LGD) dla obszaru powiatu nakielskiego, serdecznie zaprasza na spotkania dotyczące prezentacji szczegółów wdrażania wielofunduszowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 

 

Drodzy Wnioskodawcy,

 

Uprzejmie przypominamy, iż pracownicy biura Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” świadczą bezpłatne doradztwo z zakresu zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach ogłoszonych naborów do 22 grudnia br. włącznie.

 

W ubiegłym tygodniu Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zakończyło cykl szkoleń nt. zasad przyznawania pomocy w ramach środków LSR oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami. Uczestnikami ostatnich dwóch szkoleń byli przedsiębiorcy planujący rozwinąć działalność gospodarczą oraz osoby zamierzające założyć firmę.

  Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zaprasza osoby planujące uruchomić działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców z powiatu nakielskiego do udziału w szkoleniach na temat zasad przyznawania pomocy w ramach środków LSR oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.

  W miniony czwartek Partnerstwo dla Krajny i Pałuk przeprowadziło kolejne szkolenie z zasad przyznawania pomocy w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.

 

W sobotę 22.10.2016 r. Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” we współpracy z Powiatem Nakielskim zorganizowało Forum inicjatyw lokalnych i organizacji pozarządowych obszaru LSR, które odbyło się w Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej w Potulicach.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza  przedstawicieli sektora publicznego na szkolenie dotyczące możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach Przedsięwzięcia „Infrastruktura dla lokalnych inicjatyw” Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023(LSR).

Zainteresowanym uzyskaniem wsparcia ze środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 wyjaśniamy, że punkty w ramach kryterium: „Doradztwo biura LGD” przyznawane są, gdy: Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD w zakresie sporządzania wniosku o przyznanie pomocy.

Pracownicy biura LGD w miniony czwartek przeprowadzili szkolenie dla mieszkańców powiatu nakielskiego, którzy planują podjąć działalność gospodarczą, i którzy na ten cel chcą ubiegać się o pomoc ze środków LSR na lata 2016-2023.

 

6 października br. pracownicy Partnerstwa dla Krajny i Pałuk przeprowadzili drugie szkolenie dla przedsiębiorców z obszaru powiatu nakielskiego na temat zasad przyznawania pomocy w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone.