Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

  Drodzy Wnioskodawcy,

 

w związku z napływającymi do Was pismami z Urzędu Marszałkowskiego dot. uzupełnień/ wyjaśnień do wniosków o przyznanie pomocy wybranych przez LGD do finansowania informujemy, iż pracownicy biura LGD świadczą dla Was bezpłatne doradztwo w zakresie konsultacji ww. uzupełnień/ wyjaśnień.

lgr pZarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” serdecznie zaprasza przedsiębiorców, pracodawców, przedstawicieli szkół zawodowych oraz instytucje otoczenia biznesu i samorząd lokalny z terenu powiatu nakielskiego na Forum Przedsiębiorców i Pracodawców Powiatu Nakielskiego.

Forum ma na celu przekazanie informacji na temat możliwości wsparcia lokalnej przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 (LSR).


Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zaprasza członków Kół Gospodyń Wiejskich oraz innych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych, a także słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku na spotkania, podczas których zaprezentowane zostaną cele, przedsięwzięcia oraz możliwości pozyskania środków finansowych na inicjatywy skierowane do osób starszych, którzy ukończyli 55 rok  życia  w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023.


W lutym Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zorganizowało spotkania informacyjno – konsultacyjne, branżowe. 15.02.2017 r. spotkanie skierowane było do lokalnych organizacji pozarządowych, natomiast 28.02.2017 r. zorganizowano spotkanie dla przedsiębiorców z obszaru powiatu nakielskiego a także dla osób, które planują rozpocząć działalność gospodarczą.

 

szubin m 

W dniach 21,22,23.02.2017 r. Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” przeprowadziło wśród mieszkańców regionu kolejną kampanię informacyjną na temat głównych założeńStrategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 „Aktywna i przedsiębiorcza Dolina Noteci”(LSR).

  Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, iż ARiMR zawiesiła możliwość korzystania z generatora wniosków o przyznanie pomocy dla wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” serdecznie zaprasza przedsiębiorców oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą z terenu powiatu nakielskiego na spotkanie informacyjne - branżowe dotyczące głównych założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 (LSR), które odbędzie się 28 lutego 2017 r. (wtorek) na Przystani Wodnej w Nakle nad Notecią, ul. Notecka 4, 89-100 Nakło nad Notecią. Początek spotkania o godz. 14.00.

 

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” serdecznie zaprasza organizacje i instytucje rynku pracy, pomocy społecznej i bezpieczeństwa publicznego z terenu powiatu nakielskiego na spotkanie.

 

Drodzy Wnioskodawcy,

 

Informujemy, iż na stronie ARiMR opublikowany został nowy wzór formularza Umowy o przyznanie pomocy (wersja 4z). Zaktualizowany formularz obowiązuje od 18 stycznia 2017 r.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu nakielskiego na spotkanie informacyjne - branżowe dotyczące głównych założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 (LSR), które odbędzie się 15 lutego 2017 r. (środa) w biurze LGD, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią. Początek godz.  16.30.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone.