Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

Zainteresowanym uzyskaniem wsparcia ze środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 wyjaśniamy, że punkty w ramach kryterium: „Doradztwo biura LGD” przyznawane są, gdy: Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD w zakresie sporządzania wniosku o przyznanie pomocy.

Pracownicy biura LGD w miniony czwartek przeprowadzili szkolenie dla mieszkańców powiatu nakielskiego, którzy planują podjąć działalność gospodarczą, i którzy na ten cel chcą ubiegać się o pomoc ze środków LSR na lata 2016-2023.

 

6 października br. pracownicy Partnerstwa dla Krajny i Pałuk przeprowadzili drugie szkolenie dla przedsiębiorców z obszaru powiatu nakielskiego na temat zasad przyznawania pomocy w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” organizuje w partnerstwie z Powiatem Nakielskim Forum inicjatyw lokalnych i organizacji pozarządowych obszaru LSR: „Lepszy przykład niż wykład” – generowanie pomysłów na lokalne inicjatywy poprzez upowszechnianie dobrych praktyk.

 

 

Szczegółowe informacje nt. zasad przyznawania pomocy w ramach środków LSR oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej otrzymali przedsiębiorcy, którzy uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Partnerstwo dla Krajny i Pałuk 29.09.2016 r.

IMG 2497

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zorganizowało dla mieszkańców powiatu nakielskiego cykl zajęć „Od pomysłu do projektu”. Warsztaty na temat reguł i zasad budowania projektów oraz zarządzania nimi. Warsztaty odbyły się 12 oraz 19 września 2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia.

IMG 2540W środę,14.09.2016 r., odbyło się spotkanie informacyjne branżowe nt. funduszy unijnych, które zorganizowało Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”.

We wtorek, 6 września 2016 r., w Zajeździe WiK w Ślesinie, obiekcie Ekomuzeum Doliny Noteci (EDN), odbyła się Konferencja inaugurująca wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 (LSR).

 

Aby dobrze wykorzystać potencjał, umiejętności i pomysły mieszkańców powiatu nakielskiego, Stowarzyszenie ”Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zachęca liderów powiatu nakielskiego do skorzystania z oferty w postaci wyjazdu studyjnego „Lepszy przykład niż wykład” w dniach 16-17.09.2016 r. 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza przedsiębiorców oraz osoby planujące podjąć działalność gospodarczą do udziału w szkoleniach na temat zasad przyznawania pomocy oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami. 

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone.