Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

Drodzy członkowie lokalnych NGO,

 

informujemy, iż na szkolenie organizowane przez nas 22. sierpnia br. z zasad powierzania grantów oraz wypełniania dokumentacji konkursowej nie ma już miejsc. Jednocześnie zainteresowanych zapraszamy do udziału w szkoleniu w drugim terminie, tj. 05.09.2017 r. (wtorek).

 

Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zaprasza członków lokalnych organizacji pozarządowych do udziału w szkoleniu nt. zasad przyznawania pomocy na realizację projektów objętych grantami oraz wypełniania wniosków o powierzenie grantów.

  Drodzy Członkowie lokalnych organizacji pozarządowych,

 

już dziś informujemy, że na przełomie sierpnia i września planujemy ogłosić nabór wniosków na realizację działań w ramach przedsięwzięcia II LSR: AKTYWNI DLA SIEBIE I REGIONU, którego celem jest pobudzenie aktywności mieszkańców służącej oddolnym inicjatywom i włączeniu społecznemu.

 

Szanowni Beneficjenci,

w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przypominamy o obowiązku aktualizacji Państwa danych producenta (w tym m.in. numerów rachunku bankowego) w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności prowadzonym przez Powiatowe Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 Aktualizacja danych pozwoli na uniknięcie opóźnień w wypłacie środków.

Warsztaty „Od pomysłu do projektu” organizowane i prowadzone przez Partnerstwo dla Krajny i Pałuk to dwa dni praktycznych zajęć z odrobiną teorii, które członkom lokalnych organizacji pozarządowych pomagają odpowiedzieć na pytanie: W jaki sposób pomysły NGO na różnorodne działania ubrać w dobry projekt?.

W miniony piątek pracownicy biura Partnerstwa dla Krajny i Pałuk przeprowadzili bezpłatne szkolenie nt. zasad rozliczania pomocy uzyskanej ze środków LSR oraz wypełniania wniosków o płatność wraz z załącznikami. Uczestnikami szkolenia byli lokalni przedsiębiorcy oraz mieszkańcy powiatu nakielskiego, którzy otrzymali dofinansowanie na założenie oraz rozwijanie przedsiębiorczości w ramach ubiegłorocznych konkursów LGD.

Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zaprasza osoby fizyczne oraz przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w roku ubiegłym i otrzymali wsparcie w ramach konkursu LGD nr 1/2016 oraz konkursu LGD nr 2/2016, do udziału w szkoleniu na temat zasad rozliczania pomocy uzyskanej ze środków LSR oraz wypełniania wniosków o płatność wraz z załącznikami.

Partnerstwo dla Krajny i Pałuk – raz jeszcze – zachęca podmioty działające na rzecz mieszkańców powiatu nakielskiego do przygotowania fiszki projektowej dla działań z zakresu aktywnej integracji, które mogłyby uzyskać dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach LSR.

 

Przyjdź i dowiedz się więcej!

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”  serdecznie zaprasza na cykl dwudniowych warsztatów na temat reguł i zasad budowania projektów oraz zarzadzania nimi „Od pomysłu do projektu”.

 

W czwartek 20.04.2017 r. Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zorganizowało dwa spotkania dla podmiotów zainteresowanych realizacją projektów skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone.