Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu nakielskiego na  spotkania dotyczące prezentacji szczegółów wdrażania wielofunduszowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 (LSR), spotkania odbywać się będą kolejno na terenie wszystkich gmin powiatu nakielskiego, już od 22 stycznia 2018 r.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne - branżowe sektora publicznego, które odbędzie się 24 stycznia 2018 r. (środa) w Centrum Ekologiczno-Kulturalnym w Trzeciewnicy. Początek spotkania o godz. 14.30.

Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zaprasza podmioty działające na rzecz lokalnej społeczności do udziału spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych dot. możliwości uzyskania dotacji na działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców gminy Kcynia, Mrocza, Nakło nad Notecią, Sadki oraz Szubin. Spotkania odbędą się 25.01.br.

Drodzy członkowie lokalnych NGO,

 

od dziś, tj. 19.09.2017 r. do 02.10.2017 r. trwa nabór wniosków o powierzenie grantów na organizację m.in. wydarzeń kulturalnych, warsztatów, szkoleń i innych przedsięwzięć edukacyjnych nawiązujących do lokalnego dziedzictwa historycznego, kulturowego bądź przyrodniczego, których uczestnikami będą mieszkańcy powiatu nakielskiego. Pełna dokumentacja konkursu nr 1/2017/G wraz z ogłoszeniem naboru wniosków dostępna jest na stronie: www.rlks.naklo.pl. Organizacje zainteresowane otrzymaniem dofinansowania ze środków LSR zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z biurem LGD.

 

 

Zasady powierzania grantów oraz sporządzania dokumentacji aplikacyjnej na konkurs nr 1/2017/G poznali uczestnicy ostatniego szkolenia skierowanego do organizacji pozarządowych, które odbyło się 12. września w Nakle nad Notecią.

  W miniony piątek, tj. 08. września, pracownicy biura Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" przeprowadzili szkolenie dla Beneficjentów poddziałania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szkolenie dotyczyło rozliczania operacji realizowanych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze powiatu nakielskiego poprzez podejmowanie bądź rozwijanie działalności gospodarczej.

 

Druga grupa przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu nakielskiego wzięła udział w szkoleniu nt. zasad przyznawania pomocy na realizację projektów objętych grantami w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz sporządzania dokumentacji aplikacyjnej na konkurs nr 1/2017/G.

   

W związku z ogłoszonym konkursem nr 1/2017/G na realizację projektów objętych grantami w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016-2023 proponujemy przedstawicielom lokalnych organizacji pozarządowych ostatnie szkolenie z zakresu zasad przyznawania pomocy oraz sporządzania dokumentacji aplikacyjnej.

Szkolenie odbędzie się we wtorek 12. września br. w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Powstańców Wielkopolskich 6, Nakło nad Notecią). Początek o godz. 16:15. Szkolenie potrwa ok. 3 godzin.

 

Drodzy Beneficjenci,

 

w związku z błędami, które pojawiają się na etapie sporządzania wniosku o płatność, w tym z nieprawidłowościami występującymi na etapie realizacji operacji, zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu z zakresu rozliczania operacji oraz wywiązania się ze zobowiązań umowy, które odbędzie się 8. września.

W miniony wtorek pracownicy Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” przeprowadzili szkolenie dla organizacji pozarządowych z powiatu nakielskiego, podczas którego poruszone zostały zagadnienia dotyczące zasad przyznawania pomocy na realizację projektów objętych grantami ze środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 w ramach przedsięwzięcia II LSR: Aktywni dla siebie i regionu oraz wypełniania wniosków o powierzenie grantów.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone.