Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

W miniony piątek pracownicy biura Partnerstwa dla Krajny i Pałuk przeprowadzili bezpłatne szkolenie nt. zasad rozliczania pomocy uzyskanej ze środków LSR oraz wypełniania wniosków o płatność wraz z załącznikami. Uczestnikami szkolenia byli lokalni przedsiębiorcy oraz mieszkańcy powiatu nakielskiego, którzy otrzymali dofinansowanie na założenie oraz rozwijanie przedsiębiorczości w ramach ubiegłorocznych konkursów LGD.

Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zaprasza osoby fizyczne oraz przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w roku ubiegłym i otrzymali wsparcie w ramach konkursu LGD nr 1/2016 oraz konkursu LGD nr 2/2016, do udziału w szkoleniu na temat zasad rozliczania pomocy uzyskanej ze środków LSR oraz wypełniania wniosków o płatność wraz z załącznikami.

Partnerstwo dla Krajny i Pałuk – raz jeszcze – zachęca podmioty działające na rzecz mieszkańców powiatu nakielskiego do przygotowania fiszki projektowej dla działań z zakresu aktywnej integracji, które mogłyby uzyskać dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach LSR.

 

Przyjdź i dowiedz się więcej!

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”  serdecznie zaprasza na cykl dwudniowych warsztatów na temat reguł i zasad budowania projektów oraz zarzadzania nimi „Od pomysłu do projektu”.

 

W czwartek 20.04.2017 r. Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zorganizowało dwa spotkania dla podmiotów zainteresowanych realizacją projektów skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023.

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” – w celu zidentyfikowania działań planowanych do realizacji w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 – zwraca się z prośbą do osób i podmiotów zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego o wypełnienie fiszki projektowej.

  5 kwietnia br. pracownicy biura LGD, podczas VII edycji Targów Pracy, które zorganizowane zostały przez Powiatowy Urząd Pracy we współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz ZSP im. St. Staszica w Nakle nad Notecią, prowadzili punkt informacyjno-promocyjny dot. wdrażania LSR.

Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" zaprasza podmioty, dla których działania na rzecz lokalnej społeczności są jednym z priorytetów, na spotkania informacyjne dot. możliwości uzyskania dofinansowania na realizację projektów skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w ubiegłym tygodniu zakończyło cykl spotkań informacyjnych na temat głównych założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.

 

 

 

28.03.2017 r. Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zorganizowało Forum Przedsiębiorców i Pracodawców Powiatu Nakielskiego, którego celem było przekazanie szerokiemu gremium informacji na temat możliwości wsparcia lokalnej przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy w ramach LSR.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone.