Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

 

Drodzy Wnioskodawcy,

 

Uprzejmie przypominamy, iż pracownicy biura Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” świadczą bezpłatne doradztwo z zakresu zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach ogłoszonych naborów do 22 grudnia br. włącznie.

 

W ubiegłym tygodniu Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zakończyło cykl szkoleń nt. zasad przyznawania pomocy w ramach środków LSR oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami. Uczestnikami ostatnich dwóch szkoleń byli przedsiębiorcy planujący rozwinąć działalność gospodarczą oraz osoby zamierzające założyć firmę.

  Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zaprasza osoby planujące uruchomić działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców z powiatu nakielskiego do udziału w szkoleniach na temat zasad przyznawania pomocy w ramach środków LSR oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.

  W miniony czwartek Partnerstwo dla Krajny i Pałuk przeprowadziło kolejne szkolenie z zasad przyznawania pomocy w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.

 

W sobotę 22.10.2016 r. Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” we współpracy z Powiatem Nakielskim zorganizowało Forum inicjatyw lokalnych i organizacji pozarządowych obszaru LSR, które odbyło się w Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej w Potulicach.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza  przedstawicieli sektora publicznego na szkolenie dotyczące możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach Przedsięwzięcia „Infrastruktura dla lokalnych inicjatyw” Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023(LSR).

Zainteresowanym uzyskaniem wsparcia ze środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 wyjaśniamy, że punkty w ramach kryterium: „Doradztwo biura LGD” przyznawane są, gdy: Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD w zakresie sporządzania wniosku o przyznanie pomocy.

Pracownicy biura LGD w miniony czwartek przeprowadzili szkolenie dla mieszkańców powiatu nakielskiego, którzy planują podjąć działalność gospodarczą, i którzy na ten cel chcą ubiegać się o pomoc ze środków LSR na lata 2016-2023.

 

6 października br. pracownicy Partnerstwa dla Krajny i Pałuk przeprowadzili drugie szkolenie dla przedsiębiorców z obszaru powiatu nakielskiego na temat zasad przyznawania pomocy w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” organizuje w partnerstwie z Powiatem Nakielskim Forum inicjatyw lokalnych i organizacji pozarządowych obszaru LSR: „Lepszy przykład niż wykład” – generowanie pomysłów na lokalne inicjatywy poprzez upowszechnianie dobrych praktyk.

 

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone.