Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

W lutym Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zorganizowało spotkania informacyjno – konsultacyjne, branżowe. 15.02.2017 r. spotkanie skierowane było do lokalnych organizacji pozarządowych, natomiast 28.02.2017 r. zorganizowano spotkanie dla przedsiębiorców z obszaru powiatu nakielskiego a także dla osób, które planują rozpocząć działalność gospodarczą.

 

szubin m 

W dniach 21,22,23.02.2017 r. Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” przeprowadziło wśród mieszkańców regionu kolejną kampanię informacyjną na temat głównych założeńStrategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 „Aktywna i przedsiębiorcza Dolina Noteci”(LSR).

  Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, iż ARiMR zawiesiła możliwość korzystania z generatora wniosków o przyznanie pomocy dla wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” serdecznie zaprasza przedsiębiorców oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą z terenu powiatu nakielskiego na spotkanie informacyjne - branżowe dotyczące głównych założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 (LSR), które odbędzie się 28 lutego 2017 r. (wtorek) na Przystani Wodnej w Nakle nad Notecią, ul. Notecka 4, 89-100 Nakło nad Notecią. Początek spotkania o godz. 14.00.

 

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” serdecznie zaprasza organizacje i instytucje rynku pracy, pomocy społecznej i bezpieczeństwa publicznego z terenu powiatu nakielskiego na spotkanie.

 

Drodzy Wnioskodawcy,

 

Informujemy, iż na stronie ARiMR opublikowany został nowy wzór formularza Umowy o przyznanie pomocy (wersja 4z). Zaktualizowany formularz obowiązuje od 18 stycznia 2017 r.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu nakielskiego na spotkanie informacyjne - branżowe dotyczące głównych założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 (LSR), które odbędzie się 15 lutego 2017 r. (środa) w biurze LGD, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią. Początek godz.  16.30.

  Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, będące Lokalną Grupą Działania (LGD) dla obszaru powiatu nakielskiego, serdecznie zaprasza na spotkania dotyczące prezentacji szczegółów wdrażania wielofunduszowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 

 

Drodzy Wnioskodawcy,

 

Uprzejmie przypominamy, iż pracownicy biura Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” świadczą bezpłatne doradztwo z zakresu zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach ogłoszonych naborów do 22 grudnia br. włącznie.

 

W ubiegłym tygodniu Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zakończyło cykl szkoleń nt. zasad przyznawania pomocy w ramach środków LSR oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami. Uczestnikami ostatnich dwóch szkoleń byli przedsiębiorcy planujący rozwinąć działalność gospodarczą oraz osoby zamierzające założyć firmę.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone.