Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

Nakło nad Notecią, 16.06.2021 r.

Zgodnie z Regulaminem Rady LGD zamieszczamy poniżej protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk", które odbyło się 10. czerwca 2021 r. w związku z pismem Grantobiorcy o zmianę umowy powierzenia grantu nr 14/UPG/2019/PGA/112 powodującą istotne zmiany w projekcie objętym grantem, a tym samym koniecznością podjęcia przez Radę LGD decyzji dotyczącej ew. zgody na zgłoszone przez Grantobiorcę zmiany.


DO POBRANIA:

1. Protokół z posiedzenia Rady LGD w dn. 10.06.2021 r. zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły.

2. Uchwała ws. ponownej oceny projektu objętego grantem wg lokalnych kryteriów wyboru.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2021 - Wszelkie prawa zastrzeżone.