Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z Regulaminem Rady LGD zamieszczamy poniżej protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk", które odbyło się 10. czerwca br. w związku z wnioskiem Grantobiorcy o wyrażenie zgody na istotną zmianę zapisów wniosku o powierzenie grantu.

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny Grantobiorców, którzy złożyli wnioski o powierzenie grantów w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 1/2019/G Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zgodnie z Regulaminem Rady LGD zamieszczamy poniżej protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk", które odbyło się 10. września br. w związku z wnioskiem Grantobiorcy o zmianę umowy w zakresie terminu realizacji grantu 

  Zgodnie z Regulaminem Rady publikujemy protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk", które odbyło się 4. maja br. w związku z koniecznością korekty ustalonych przez Radę LGD kwot wsparcia dla projektów objętych grantami.

  W wyniku przeprowadzonej w dn. 28.11.2017 r. procedury wyboru i oceny Grantobiorców, którzy złożyli wnioski o powierzenie grantów w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 1/2017/G Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

  Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia informuje, iż posiedzenie Rady LGD z dn. 27.11.2017 r. zostało unieważnione.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2022 - Wszelkie prawa zastrzeżone.