Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

 

Nakło nad Notecią, 25.09.2017 r.

 

W związku z trwającym konkursem nr 1/2017/G na dofinansowanie działań aktywizacyjnych i integracyjnych skierowanych do mieszkańców powiatu nakielskiego, Partnerstwo dla Krajny i Pałuk wprowadza dodatkowy dyżur pracowników biura, podczas którego przedstawiciele NGO będą mogli skonsultować przygotowywany na konkurs wniosek.

 

Termin dodatkowych konsultacji: 28.09.2017 r. (czwartek)

Miejsce: biuro LGD

Czas trwania: 15:30 – 18:00

 

Zapisy pod nr tel. (52) 524-64-34 lub 607-822-019.

 

Ponadto przypominamy, iż zgodnie z załącznikiem nr 10 do Ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantów:

1. Pracownicy biura Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” (LGD) świadczą bezpłatne doradztwo z zakresu przygotowania wniosku o powierzenie grantu.

2. Doradztwo świadczone jest indywidualnie, w formie bezpośredniej, tzn. Grantobiorca osobiście korzysta z usługi sklasyfikowanej przez LGD jako usługa konsultacyjna, co korzystający z usługi potwierdza własnoręcznym podpisem na Formularzu wykonania usługi doradczej.

3. Warunkiem uznania usługi za doradztwo w zakresie sporządzania wniosku o powierzenie grantu, a tym samym uzyskania 2 pkt. w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, jest praca z doradcą nad Wnioskiem o powierzenie grantu, który wypełniony został przez Grantobiorcę.

4. Niespełnienie wymogu, o którym mowa w pkt. 3, klasyfikuje doradztwo LGD jako usługę informacyjną, co jest jednoznaczne z brakiem możliwości uzyskania przez Grantobiorcę punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru.

5. Doradztwo świadczone jest bezpośrednio w biurze LGD od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 15:30, po wcześniejszym umówieniu.

6.  Zapisy na doradztwo odbywają się drogą telefoniczną, nr kontaktowy do biura LGD: (52) 524-64-34 lub 607-822-019.

7. Terminarz konsultacji: konsultacje w ramach przedmiotowego konkursu udzielane będą do dnia 29 września 2017 r. (piątek), do godz. 15.30.

8. Po wskazanym w pkt. 7 terminie pracownicy biura LGD będą wyłącznie przyjmować wnioski o powierzenie grantu, nie będą świadczyć usług doradztwa.

 

 

 

Fot.: Zaprojektowane przez Freepik</a>

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone.