Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 1/2019/G

Zakres tematyczny w ramach naboru:

1. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,

2. zachowanie dziedzictwa lokalnego,

3. promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

W związku z trwającym konkursem nr 1/2017/G na dofinansowanie działań aktywizacyjnych i integracyjnych skierowanych do mieszkańców powiatu nakielskiego, Partnerstwo dla Krajny i Pałuk wprowadza dodatkowy dyżur pracowników biura, podczas którego przedstawiciele NGO będą mogli skonsultować przygotowywany na konkurs wniosek.

 

Drodzy Grantobiorcy,

 

w związku z ogłoszonym konkursem nr 1/2017/G informujemy, iż w przypadku wystąpienia we wniosku o powierzanie grantu zablokowanych do edycji pól (na co wpływ może mieć używane oprogramowanie) lub pojawienia się jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu wypełniania wniosku, należy skontaktować się bezpośrednio z pracownikami biura LGD.

12970 nolchv

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 1/2017/G

 

Zakres tematyczny w ramach naboru:

  1. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,
  2. zachowanie dziedzictwa lokalnego.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone.