Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny Grantobiorców, którzy złożyli wnioski o powierzenie grantów w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 2/2021/EFS Rada Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” podjęła w dn.19.10.2021 r. – 20.10.2021 r. decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny Grantobiorców, którzy złożyli wnioski o powierzenie grantów w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 1/2021/EFS Rada Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” podjęła w dn. 18.05.2021 r. decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" informuje, iż w odpowiedzi na konkurs nr 2/2020/EFS w biurze LGD nie złożono żadnego wniosku o powierzenie grantu.

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny Grantobiorców, którzy złożyli wnioski o powierzenie grantów w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 1/2020/EFS Rada Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” podjęła w dn. 12.10.2020 r. decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z Regulaminem Rady LGD Partnerstwo dla Krajny i Pałuk upublicznia protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia, które odbyło się 29 kwietnia br. w związku z wnioskiem Grantobiorcy o zmianę umowy o powierzenie grantu, zawartej w ramach konkursu 1/2019/EFS.

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny Grantobiorców, którzy złożyli wnioski o powierzenie grantów w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 5/2019/EFS Rada Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” podjęła w dn. 10.03.2020 r. decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny Grantobiorców, którzy złożyli wnioski o powierzenie grantów w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 4/2019/EFS Rada Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” podjęła w dn. 17.02.2020 r. decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny Grantobiorców, którzy złożyli wnioski o powierzenie grantów w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 3/2019/EFS Rada Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” podjęła w dn. 09.09.2019 r. decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny Grantobiorców, którzy złożyli wnioski o powierzenie grantów w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 1/2019/EFS oraz konkurs nr 2/2019/EFS Rada Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” podjęła w dn. 03.06.2019 r. decyzję o rozdysponowaniu środków z obu naborów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarząd  Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk działając zgodnie z zapisami Procedury wyboru i oceny Grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli Uchwałą nr 2/2019 z dnia 31.01.2019 r. unieważnia przeprowadzony nabór wniosków o powierzenie grantów - Numer konkursu LGD: 1/2018/EFS

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2022 - Wszelkie prawa zastrzeżone.