Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

Skład Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
wybranej na kadencję 2016-2020
podczas wyborów przeprowadzonych w dniu 31.05.2016 r.
oraz wyborów uzupełniających w dniach 28.06.2017 r., 30.01.2018 r., 02.07.2018 r., 13.12.2018 r., 26.03.2019 r. oraz 15.10.2019 r.

 

 

SEKTOR SPOŁECZNO-GOSPODARCZY (w tym MIESZKAŃCY)

 1. Marietta Błaszkiewicz
 2. Adam Grewling
 3. Wojciech Gawlak (od dnia 28.06.2017 r.)
 4. Sławomir Krainski
 5. Ewa Pierucka
 6. Izabela Stefańska-Król
 7. Klaudia Gajewska (od. 15.10.2019 r.)
 8. Iwona Wencka-Stramowska
 9. Piotr Wilak (od 15.10.2019 r.)

SEKTOR PUBLICZNY (w tym MIESZKAŃCY)

 1. Marek Szaruga (od 02.07.2018 r.)
 2. Michalina Zygmunt (od 13.12.2018 r.)
 3. Piotr Kalamon
 4. Tadeusz Sobol (od 13.12.2018 r.)
 5. Leszek Klesiński
 6. Wioletta Borys-Stachowiak (od 26.03.2019 r.)

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone.