Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

Skład Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” wybranej na kadencję 2020-2024 podczas wyborów przeprowadzonych w dniu 04.03.2020 r. ze zmianami po wyborach uzupełniających w dniu 25.04.2023 r.

SEKTOR SPOŁECZNO-GOSPODARCZY (w tym MIESZKAŃCY)

 1. Adam Grewling
 2. Wojciech Gawlak
 3. Klaudia Gajewska
 4. Iwona Wencka-Stramowska
 5. Piotr Wilak
 6. Aleksandra Minda
 7. Barbara Mizdalska
 8. Małgorzata Posieczek

SEKTOR PUBLICZNY (w tym MIESZKAŃCY)

 1. Marek Szaruga
 2. Piotr Kalamon
 3. Tadeusz Sobol
 4. Waldemar Chudzik
 5. Wioletta Borys-Stachowiak

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone.