Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

 logotypy unijne - fundusz rolny

Nakło nad Notecią, 03.08.2022 r.

W związku z wejściem w życie w dniu 27 lipca 2022 r. Zarządzenia Prezesa ARiMR wprowadzającego zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej poniżej zamieszczamy zaktualizowane dokumenty.

Wobec powyższego LGD rekomenduje, aby potencjalni Wnioskodawcy naboru 1/2022 składali wnioski o przyznanie pomocy (WoPP), w tym załącznik nr 7 – Biznesplan, na formularzach w wersji 5z.

Do pobrania:
1. Zaktualizowany WoPP wraz z biznesplanem.
2. Kopia pisma Zastępcy Prezesa ARiMR.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone.