Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 27 lipca 2022 r. Zarządzenia Prezesa ARiMR wprowadzającego zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu (wersja 5z), zamieszczamy zaktualizowane dokumenty.

Drodzy Wnioskodawcy,

przypominamy, iż załącznikiem obowiązkowym do wniosku o przyznanie pomocy w konkursie nr 1/2022 jest Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Należy wypełnić go zgodnie z instrukcją i podpisany dołączyć do dokumentacji sprawy.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nr konkursu LGD: 1/2022

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

  

Szanowni Wnioskodawcy,

 

przypominamy, iż załącznikiem obowiązkowym do wniosku o przyznanie pomocy w konkursie nr 4/2021 jest Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Należy wypełnić go zgodnie z instrukcją i podpisany dołączyć do dokumentacji sprawy.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nr konkursu LGD: 4/2021

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

 

Szanowni Wnioskodawcy,

w związku z koniecznością załączenia, do wniosku o przyznanie pomocy w ramach konkursu 1/2021, zaświadczenia o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informujemy,

Drodzy Wnioskodawcy,

 

przypominamy, że doradztwo dla osób, które planują ubiegać się o dotację na założenie działalności gospodarczej w ramach środków LSR Partnerstwa dla Krajny i Pałuk, świadczone jest do 19.04.2021 r. (poniedziałek). Na doradztwo obowiązują zapisy.

Szanowni Wnioskodawcy,

 

przypominamy, iż załącznikiem obowiązkowym do wniosku o przyznanie pomocy w konkursie nr 1/2021 jest Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Należy wypełnić go zgodnie z instrukcją i podpisany dołączyć do dokumentacji sprawy.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nr konkursu LGD: 1/2021

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Szanowni Wnioskodawcy,

Przypominamy, iż załącznikiem obowiązkowym dla wszystkich podmiotów (wypełnione na stałe TAK w liście załączników we Wniosku o przyznanie pomocy) jest Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone.