Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

 

Nakło nad Notecią, 26.08.2022 r.

Drodzy Mieszkańcy,


zwracamy się do Was z prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym będącym elementem procesu konsultacji społecznych służącego poznaniu lokalnych potrzeb, problemów, zasobów oraz propozycji celów rozwojowych wśród mieszkańców gmin planowanych do objęcia Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) w kolejnym okresie programowania UE tj. 2021-2027 (wszystkie gminy powiatu nakielskiego: Kcynia, Mrocza, Nakło nad Notecią, Sadki oraz Szubin).
Uzyskane w ramach badania informacje zostaną wykorzystane przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” (LGD) do dalszych prac nad wielofunduszową LSR, w tym określenia jej celów oraz odnośnych planowanych działań. Strategia wskazywać będzie główne kierunki rozwoju obszaru powiatu nakielskiego w ramach mechanizmu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, w tym wydatkowania funduszy UE za pośrednictwem LGD.
Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie Państwu max. 10 minut.

Poniżej link do ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=1080035f&&b=3b2c2422b&&c=43b24781

Termin na wypełnienie ankiety: do 25.09.2022 r. (niedziela) włącznie.


Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
Kamila Radzka-Januszewska

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone.