Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nakle nad Notecią oraz Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” serdecznie zapraszają przedstawicieli lokalnych Ochotniczych Straży Pożarnych na spotkanie konsultacyjne 3. stycznia 2023 r. w związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2023-2029 współfinansowanej ze środków UE.

   Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” serdecznie zaprasza przedstawicieli instytucji publicznych na otwarte spotkanie branżowe.

   „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w związku z trwającymi pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju dla kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 serdecznie zaprasza przedstawicieli lokalnych organizacji – stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych, innych organizacji z terenu powiatu nakielskiego na otwarte spotkanie branżowe

  W najbliższą sobotę zapraszamy do punktu informacyjno-konsultacyjnego podczas Święta Ziemniaka w Matyldzinie. 

   Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu nakielskiego na otwarte gminne spotkania informacyjno-konsultacyjne w formule online.

  Partnerstwo dla Krajny i Pałuk serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu nakielskiego na otwarte gminne spotkania informacyjno-konsultacyjne dot. opracowania wielofunduszowej Strategii Rozwoju Lokalnego

   Zwracamy się do Was z prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym. Uzyskane w ramach badania informacje zostaną wykorzystane do dalszych prac nad wielofunduszową LSR

  Serdecznie zapraszamy do Punktu informacyjno-konsultacyjnego LGD. Już w najbliższą niedzielę 28 sierpnia 2022 r. podczas dożynek w Sucharach.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone.