Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny projektów złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 7/2019 na działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich, Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny projektów złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 5/2019 na działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich, Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny projektów złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 2/2019 na działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich, Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny projektów złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 4/2018 na działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich, Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone.