Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

W czwartek 6. lutego 2020 r. odbyło się XIX posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, podczas którego Rada LGD dokonała rozpatrzenia odwołania od decyzji Rady LGD podjętej na XVIII posiedzeniu, który został złożony przez Grantobiorcę w ramach konkursu 1/2019/G. Ponadto podczas posiedzenia została dokonana korekta omyłki pisarskiej zaistniałej w uchwale w sprawie zatwierdzenia Listy projektów objętych grantami zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 1/2019/G. 

 

Biuro LGD informuje, iż w terminie przewidzianym w „Procedurze wyboru i oceny Grantobiorców..." na wniesienie odwołania od decyzji Rady LGD podjętej na posiedzeniu dot. oceny i wyboru Grantobiorców w konkursie nr 1/2017/G żaden z Grantobiorców nie złożył odwołania.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2022 - Wszelkie prawa zastrzeżone.