Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

logotypy unijne - fundusz społeczny

Występ, 18.11.2021 r.

"Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020."

 

ZAPROSZENIE

Klub Turystyki „Noteć” zaprasza do udziału w projekcie objętym grantem „Moja aktywność - moje zdrowie”. Projekt przeznaczony jest dla 9 mieszkańców powiatu nakielskiego, którzy ukończyli 18 lat i potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Udział w projekcie jest bezpłatny.

W ramach projektu odbędą się:
I. ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE
Zajęcia ruchowe mają na celu poprawę stanu zdrowia i zdolności uczestników do samodzielnego wykonywania czynności związanych z codziennym funkcjonowaniem:
1. Zajęcia na basenie – aerobik wodny – 1 do 3 razy w tygodniu (z wyłączeniem przerwy technicznej na basenie). Razem 30 zajęć x 1 godz.
2. Spacery nordic walking - od 1 do 3 spacerów w tygodniu. Razem 30 spacerów x 3 godz.
Każdy uczestnik otrzyma akcesoria do pływania: makaron, łącznik do makaronu i ósemkę, kijki nordic walking, butelkę z kompletem filtrów, transport uczestników projektu na i z miejsca startu spacerów nordic walking.

II. SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM
1. Rozmowy indywidualne z psychologiem – poruszana tematyka i cel zadania: budowanie pewności siebie, umiejętność rozwiązywania pojawiających się problemów, proszenie o pomoc, radzenie sobie ze starzeniem, samotnością, pojawiającymi się problemami zdrowotnymi, etc. Każdy uczestnik: 2 rozmowy x 30 min.
2. Warsztaty motywacyjne (umiejętność rozwiązywania pojawiających się problemów, komunikacja z otoczeniem – przełamywanie barier). Na warsztatach poruszone zostaną zagadnienia związane z niesamodzielnością. Warsztaty mają na celu wspomóc uczestników w wychodzeniu z niesamodzielności.

III. SPOTKANIA Z DIETETYKIEM
1. Zajęcia indywidualne z uczestnikami projektu – mają na celu wparcie w zakresie dietetyki dotyczące: stanu zdrowia m.in. badanie tętna, ciśnienia, grubości i rozkładu w organizmie tkanki tłuszczowej, zaleceń żywieniowych i doboru form aktywności ruchowej – 2 zajęcia x 30 min. dla każdego uczestnika.
2. Warsztaty dietetyczne nt. zdrowego odżywiania się osób niesamodzielnych, w tym piramida żywienia, specyficzne potrzeby żywieniowe, wpływ diety na zmniejszenie niesamodzielności – 3 warsztaty x 2 godz.

IV. WYDARZENIE INTEGRACYJNE
Wydarzenie integracyjne odbędzie się w formie gier, zabawy i degustacji lokalnych wyrobów. Celem wydarzenia będzie integracja uczestników z lokalną społecznością. Udział w wydarzeniu będzie bezpłatny zarówno dla uczestników projektu, jak i mieszkańców powiatu nakielskiego. Czas trwania to 2 godz.

V. WYJAZD NA GEOTERMIĘ W GRUDZĄDZU
Dwa wyjazdy na Geotermię w Grudziądzu. Podczas całodniowego wyjazdu uczestnicy otrzymają posiłek.
Uczestnicy będą mieli dostęp do strefy basenowo-saunowej oraz do piramidy z tężnią solankową. Dzięki wyjazdom uczestnicy poznają nowe miejsca, w których można spędzać czas wolny połączony z jednoczesnym wzmacnianiem odporności swojego organizmu.

Termin realizacji projektu: od 15 listopada 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

REKRUTACJA DO PROJEKTU:
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu przy ul. Kasztanowej 18 w Występie oraz na stronie internetowej:
- www.wycieczkinaklo.cba.pl;
- www.rlks.naklo.pl (zakładka: Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków, podzakładka: Aktywna integracja w Dolinie Noteci).

Dokumenty rekrutacyjne mogą być składane osobiście w biurze Klubu Turystyki “Noteć” pod adresem:
ul. Kasztanowa 13, Występ, 89-100 Nakło nad Notecią lub za pośrednictwem operatora pocztowego (liczy się data dostarczenia dokumentów do biura Klubu).
Rekrutacja prowadzona jest w terminie od 18.11.2021 g. 15.00 do 30.11.2021 r. do godz. 20.00.
Szczegółowych informacji udziela p. Tadeusz Kunikowski – tel. 608441824, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zasady rekrutacji, w tym szczegółowe kryteria udziału w projekcie oraz aktualne informacje znajdują się na stronie www.wycieczkinaklo.cba.pl.

do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone.