Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

„AKADEMIA WSPARCIA W GMINIE SZUBIN” – rekrutacja kandydatów do projektu

 

Szubin, 10.12.2020 r.

 

Firma Usługi Informatyczne i Dydaktyczne Adrian Błażejak ogłasza nabór kandydatów do udziału w projekcie „AKADEMIA WSPARCIA W GMINIE SZUBIN”.

 

Celem projektu jest pobudzenie aktywności społecznej oraz wsparcie prozdrowotne osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez działania w ramach „Akademii Wsparcia w Gminie Szubin”, tj.
- wsparcie fizjoterapeuty – zajęcia grupowe i indywidualne oferujące różnorodne formy zajęć np. ćwiczenia rozciągające z wykorzystaniem mat, ćwiczenia na piłkach, spacery w ładną pogodę nordic walking. Poprzez indywidualne konsultacje z fizjoterapeutą uczestnicy dowiedzą się o deficytach swojego organizmu w tym zakresie, zostaną opracowane indywidualne ćwiczenia usprawniające, które uczestnicy będą mogli samodzielnie wykonywać w domu. Wsparcie służy zachowaniu jak najlepszej sprawności fizycznej i umożliwieniu tzw. pomyślnego starzenia się.
- wsparcie psychologa – zajęcia grupowe i indywidualne. Psycholog wesprze uczestników poprzez określenie występujących problemów psychologicznych, pozwoli to wzmocnić motywację uczestnika, pewność siebie, poznać własne umiejętności. Spotkania mają na celu poznanie swoich mocnych i słabych stron. Poprzez wsparcie psychologiczne grupowe uczestnicy będą uczestniczyć w warsztatach w celu integracji grupy, wzajemnego poznania się, ale przede wszystkim przedmiotem spotkań będą powiązania pomiędzy ciałem a umysłem, aspektem somatycznym a psychologicznym oraz ich praktyczne przełożenie na działania, które możemy podjąć, aby jak najdłużej utrzymać samodzielność i niezależność oraz sprawność (fizyczną i umysłową) na możliwie najwyższym poziomie i na najdłuższy okres życia.
- piknik integracyjny z lokalną społecznością o charakterze prozdrowotnym na łonie natury, którego celem jest włączenie uczestników w działania na rzecz mieszkańców gminy Szubin oraz włączenie mieszkańców w działania na rzecz osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
- wyjazd prozdrowotny do obiektu GEOTERMIA, gdzie uczestnicy skorzystają z prozdrowotnej kąpieli w basenie solankowym, jak również z tężni solankowej co wpłynie bezpośrednio na poprawę ich stanu zdrowia.

 Korzyści z udziału w projekcie:

- podniesienie jakości życia;
- mobilizacja do podejmowania dalszych aktywności;
- zmiany w postrzeganiu własnych możliwości i umiejętności;
- przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia oraz niepełnosprawności w zaawansowanej starości;
- zwiększenie samodzielności;
- integracja z lokalną społecznością.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy mieszkańców gminy Szubin, którzy ukończyli 60 r.ż. i potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

KRYTERIA REKRUTACJI:
A. Kryteria dostępowe:
1. Uczestnik projektu nie jest / nie był uczestnikiem innego projektu objętego grantem dofinansowanego ze środków LSR Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" do roku 2023. Źródło weryfikacji: oświadczenie uczestnika.
2. Uczestnik projektu zamieszkuje na terenie LRS, tj. gminy Szubin. Źródło weryfikacji: oświadczenie uczestnika.
3. Uczestnik spełnienia kryteria bycia osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Źródło weryfikacji: orzeczenie o niepełnosprawności, legitymacja osoby niepełnosprawnej, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia lub, gdy niemożliwe jest uzyskanie ww. dokumentów, oświadczenie uczestnika.

4. Uczestnik projektu jest osobą 60 +. Źródło weryfikacji: formularz zgłoszeniowe z nr PESEL.

B. Kryteria punktowe:
1. Uczestnik mieszka w Szubinie (miasto) - 1 pkt. Źródło weryfikacji: oświadczenie uczestnika.
2. Uczestnik mieszka na obszarze wiejskim gminy Szubin (wieś) - 2 pkt. Źródło weryfikacji: oświadczenie uczestnika.

W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów o zakwalifikowaniu do projektu zdecyduje kolejność zgłoszeń.
Każde oświadczenie uczestnika winno zawierać pouczenie o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

Planowana liczba uczestników projektu: 10 osób.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem znajdujących się:
- na stronie www.rlks.naklo.pl,
- w biurze projektu mieszczącym się w Szubinie przy ul. Dąbrowskiego 20 G („Studio urody Venus”),
- w siedzibie Grantobiorcy w Kołaczkowie, ul. Pałucka 16.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć wraz z wymaganymi załącznikami osobiście do biura projektu w Szubinie lub pocztą na adres: Usługi Informatyczne i Dydaktyczne Adrian Błażejak, Kołaczkowo, ul. Pałucka 16, 89-200 Szubin, do dnia 30.12.2020 r. (włącznie). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do siedziby firmy oraz biura projektu.

Biuro projektu w Szubinie czynne jest w poniedziałki i czwartki w godzinach 10.00 – 12.00.

 

W dniu 30 grudnia br. o godz.11.00 odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne w biurze projektu w Szubinie (ul. Dąbrowskiego 20 G, Szubin). Miejsce spotkania dostosowane będzie do potrzeb osób z dysfunkcją ruchową. W przypadku innych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o zgłoszenie takiej informacji do 28 grudnia 2020 r,. w celu odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania.


Zapraszamy do udziału w projekcie!

Kontakt:
Janina Lustig
tel.: 535 809 860
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Biuro projektu, znajdujące się w Szubinie przy ul. Dąbrowskiego 20 G („Studio urody Venus”) czynne jest w poniedziałki i czwartki w godzinach 10.00 – 12.00.


Do pobrania:
1. Formularz zgłoszeniowy.
2. Wzór oświadczenia uczestnika projektu dot. spełnienia kryteriów rekrutacji.

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość realizowanego projektu: 48 006,00 zł, w tym: 45 340,00 zł ze środków EFS.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2021 - Wszelkie prawa zastrzeżone.