Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

logotypy unijne

Rozwarzyn, 02.06.2020 r.

Alpakoterapia LasAlpakas Agnieszka Gumul ogłasza nabór kandydatów do udziału w projekcie „Peruwiańska historia w Dolinie Noteci”.

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej osób z niepełnosprawnością poprzez udział w alpakoterapii oraz integrację ze społecznością lokalną.

W ramach projektu proponujemy zajęcia alpakoterapeutyczne:

• Alpakoterapia – spotkanie z alpaką,
• Alpkoterapia z arteterapią,
• Alpakoterapia z terapią ruchową,
• Wsparcie psychologiczne,
• Czynny udział w festynie integracyjnym z okazji Dnia Alpaki.

Zajęcia odbywać się będą na świeżym powietrzu w pięknej leśnej scenerii z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i rygoru sanitarnego.

Korzyści z udziału w projekcie:
- zmiany w postrzeganiu własnych możliwości i umiejętności;
- mobilizacja do podejmowania dalszych aktywności;
- włączenie w pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pełnoletnie z niepełnosprawnością, zamieszkujące na terenie powiatu nakielskiego. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

 

KRYTERIA REKRUTACJI:

A. Kryteria dostępowe:
1. Uczestnik projektu nie jest / nie był uczestnikiem innego projektu objętego grantem dofinansowanym ze środków LSR Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" do roku 2023. Źródło weryfikacji - Oświadczenie uczestnika.
2. Uczestnik projektu zamieszkuje na terenie LRS, tj. powiatu nakielskiego. Źródło weryfikacji - Oświadczenie uczestnika.
3. Uczestnik projektu jest osobą z niepełnosprawnością w rozumieniu wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Źródło weryfikacji - orzeczenie o niepełnosprawności.
4. Uczestnik projektu jest osobą pełnoletnią. Źródło weryfikacji - PESEL na oświadczeniu uczestnika.

B. Kryteria punktowe:
1. Uczestnik powyżej 60 roku życia, zamieszkujący na terenie wiejskim - 1 pkt. Źródło weryfikacji - adres i PESEL na oświadczeniu.
2. Uczestnik posiada niepełnosprawność sprzężoną - 1 pkt. Źródło weryfikacji - orzeczenie o niepełnosprawności.

Punkty sumują się, a w przypadku uzyskania równej ilości punktów o udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Planowana liczba uczestników projektu: 12 osób.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem znajdującego się:

• na stronie www.rlks.naklo.pl, lub
• w siedzibie firmy Alpakoterapia LasAlapakas Agnieszka Gumul – Rozwarzyn 41, 89-100 Nakło nad Notecią

i dostarczenie go razem z orzeczeniem o niepełnosprawności osobiście lub pocztą na adres: Alpakoterapia LasAlpakas Agnieszka Gumul, Rozwarzyn 41, 89-100 Nakło nad Notecią do dnia 17.06.2020 r. (włącznie). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do siedziby firmy.

W dniu 4 czerwca 2020 r. o godz.11.00 odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Paterku (ul. Wyzwolenia 13, 89-100 Paterek). Wstęp wolny! Miejsce spotkania dostosowane jest do potrzeb osób z dysfunkcją ruchową. W przypadku innych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o zgłoszenie takiej informacji do 4 czerwca br. w celu odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Kontakt:
Agnieszka Gumul
tel.: 502 412 394
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Biuro projektu, znajdujące się w siedzibie firmy, czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

 

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy.

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2021 - Wszelkie prawa zastrzeżone.