Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

 


ZOSTAŃ CZŁONKIEM ZESPOŁU PARTYCYPACYJNEGO – ZDECYDUJ O KIERUNKACH ROZWOJU POWIATU NAKIELSKIEGO!

 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza mieszkańców powiatu nakielskiego, przedstawicieli lokalnych organizacji (KGW, OSP, inne organizacje pozarządowe), przedstawicieli instytucji publicznych i przedsiębiorstw, a także dotychczasowych Wnioskodawców i Beneficjentów LGD na WARSZTAT PLANISTYCZNY - otwarte spotkanie związane z wypracowaniem założeń nowej Strategii Rozwoju  Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2023-2027.

Strategia finansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach  2 źródeł: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Termin: 02.03.2023 r. , godz.: 16.00-18.00

Miejsce: Przystać POWIAT NAKIELSKI, ul. Notecka 4, Nakło nad Notecią

PROGRAM

Część I - sesja plenarna

  • Wprowadzenie do zagadnienia - przedstawienie ogólnych założeń RLKS w woj. kujawsko-pomorskim w okresie 2021-2027, w tym funduszy/programów stanowiących możliwe źródła  finansowania przyszłej LSR.  Szczególna uwaga zwrócona zostanie na te elementy, które mogą zostać objęte wsparciem w ramach dostępnych funduszy europejskich, w tym EFRROW oraz EFS+.
  • Prezentacja wniosków z przeprowadzonej diagnozy obszaru planowanego do objęcia LSR. 
  • Powołanie Zespołu Partycypacyjnego ds. opracowania LSR

Część II – Sesja warsztatowa

  • Analiza słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń (SWOT)
  • Wstępne wyznaczenie wizji, misji oraz celów LSR.

Zainteresowanych udziałem w warsztacie oraz pracach Zespołu Partycypacyjnego prosimy o zgłoszenie pod nr tel. 577 753 019 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 01.03.2023 r.

Miejsce spotkania dostosowane jest do potrzeb osób z dysfunkcją ruchową. W przypadku wystąpienia innych potrzeb organizacyjnych, wynikających z niepełnosprawności, prosimy o przekazanie takiej informacji do biura Partnerstwa dla Krajny i Pałuk najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem konsultacji, w celu odpowiedniego przygotowania miejsca.

WAŻNE!

Zespół partycypacyjny ma charakter otwarty. Do prac Zespołu można przystąpić w każdym momencie.  W skład zespołu wchodzić będą mieszkańcy obszaru planowanego do objęcia LSR, w tym przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego oraz przedstawiciele Zarządu i pracowników biura LGD. Z członkami Zespołu zawarty zostanie pisemny kontrakt zawierający zobowiązanie do udziału w pracach związanych z przygotowaniem LSR. 

Zadaniem zespołu będzie wypracowanie podstawowych założeń do LSR (poszukiwanie rozwiązań stanowiących sposoby realizacji strategii - przedsięwzięcia realizujące LSR, zdefiniowanie propozycji zakresów operacji możliwych do realizacji LSR a także harmonogramu i budżetu; formułowanie wskaźników realizacji LSR, identyfikacja grup docelowych, etc.), które następnie poddane zostaną szerokim konsultacjom społecznym.

Zadaniem  Zespołu będzie także odniesienie się do uwag zgłoszonych w trakcie procesu konsultacji.

 

Plików:
pdf-1155HARMONOGRAM PRAC ZWIĄZANYCH Z OPRACOWANIEM STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA OBSZARU POWIATU NAKIELSKIEGO NA LATA 2023-2027 HOT
Data-1155poniedziałek, 20 luty 2023 17:28
Wielkość pliku-1155 127.9 KB
Download-1155 107

doc-1156ZOBOWIĄZANIE UDZIAŁU W PRACACH ZESPOŁU PARTYCYPACYJNEGO DS. LSR (STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA OBSZARU POWIATU NAKIELSKIEGO NA LATA 2023-2027)
Data-1156poniedziałek, 20 luty 2023 17:29
Wielkość pliku-1156 126.5 KB
Download-1156 97

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone.