Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

   

Funkcjonowanie biura LGD
Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2023-2029

„Człowiek Siłą Doliny Noteci”

Zapraszamy mieszkańców gminy Szubin, Mrocza, Sadki, Kcynia oraz Nakło nad Notecią na spotkania informacyjno-konsultacyjne. Przyjdź i dowiedz się więcej nt. nowych możliwości dofinansowania swoich pomysłów.

Masz pomysł na aktywizację seniorów lub osób z niepełnosprawnością? Chcesz zrealizować projekt na utworzenie klubu młodzieżowego lub zorganizować wydarzenie kulturalne? Zamierzasz podjąć lub rozwinąć działalność gospodarczą? Właśnie dla takich osób jak Ty stworzyliśmy Bank pomysłów.

Kluby seniora, kluby młodzieżowe, wydarzenia kulturalne, a także zagrody edukacyjne, infrastruktura turystyczna oraz nowe miejsca pracy to przykłady działań, na których dofinansowanie od Partnerstwa dla Krajny i Pałuk mogą liczyć mieszkańcy oraz podmioty z powiatu nakielskiego.

Dawkę wiedzy nt. nowych środków unijnych przekazali mieszkańcom powiatu nakielskiego pracownicy Partnerstwa dla Krajny i Pałuk, zabierając głos podczas sesji lokalnych samorządów. Mówili o przyszłych dotacjach, uprawnionych wnioskodawcach i zadaniach, które będą mogły, od przyszłego roku, uzyskać dofinansowanie.

   Zapraszamy na spotkanie Zespołu Partycypacyjnego, którego zadaniem, tym razem, będzie odniesienie się do uwag zgłoszonych w trakcie procesu konsultacji projektu LSR. 

 Harmonogram prac związanych z opracowaniem LSR 2023-2027 - AKTUALIZACJA 2. Zmianie ulega termin WZC, kończącego prace nad LSR.

  20 kwietnia kolejne spotkanie LGD dot. tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju współfinansowanej ze środków UE 

   Harmonogram prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społecznośc dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2023-2027 - AKTUALIZACJA

W związku z pracami nad LSR na nową perspektywę funduszy unijnych Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zaprasza mieszkańców na kolejne spotkanie Zespołu Partycypacyjnego już 28.03.br. do Kcyni.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone.