Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

 

Nakło nad Notecią, 07.10.2022 r.


„Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego (LSR) w ramach kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 zaprosiło lokalne organizacje, sołectwa, kluby seniora/emeryta z obszaru powiatu nakielskiego do składania zgłoszeń na realizację jednodniowych spotkań informacyjno-konsultacyjnych połączonych z inicjatywą integrującą i aktywizującą osoby starsze.

Na zaproszenie odpowiedzieli, zostali pozytywnie zaopiniowani przez Zarząd LGD i tym samym dofinansowanie w wysokości 600,00 zł otrzymali:

  • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Zarząd koła nr 11, z siedzibą w Szubinie,
  • KGW Młode Łanki z siedzibą w Łankowicach,
  • KGW Kobiety Rządzą z siedzibą w Żarczynie,
  • KGW „BIS” w Sadkach,
  • KGW w Dziewierzewie,
  • KGW w Krukówku.

Ramowy program każdego spotkania oraz harmonogram:


Część I – informacyjno – konsultacyjna (min. 60 min. – prowadzenie LGD, dyskusja nt. możliwości wsparcia osób starszych oraz możliwych kierunków rozwoju obszaru planowanego do objęcia LSR w ramach nowego okresu programowania UE 2021-2027)
Część II – zajęcia integracyjno-aktywizujące dla osób starszych zgodnie ze zgłoszonym pomysłem.
13.10.2022:
1. ul. Bema 6, 89-200 Szubin, początek godzina 9.00, w części II: warsztaty rękodzielnicze dla seniorów,
2. świetlica wiejska w Dziewierzewie, 89-240 Kcynia, początek godzina 18.00, w części II: warsztaty kulinarne dla seniorów.
19.10.2022:
1. Świetlica wiejska w Dziewierzewie (spotkanie dla seniorów z Żarczyna), początek godz. 16.00, w części II: warsztaty florystyczne dla seniorów.
27.10.2022:
1. Remiza strażacka w Sadkach (spotkanie dla seniorów z gminy Sadki), początek godz. 15.30, w części II: pokaz kuchni nowoczesnej dla seniorów,
2. Świetlica wiejska w Łankowicach, początek godzina 16.30, w części II: dieta w życiu seniora, nordic walking dla seniora.
28.10.2022:
1. Świetlica wiejska w Ostrowie, początek godzina 10.00, w części II warsztaty rękodzielnicze dla seniorów.

Gratulujemy pomysłowości oraz chęci do działania i zapraszamy osoby starsze z obszaru powiatu nakielskiego do wzięcia udziału w powyższych przedsięwzięciach. Zapisy pod numerem telefonu: 577 753 019, liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkania są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone.