Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zaprasza do zgłaszania swoich pomysłów na projekty/inicjatywy, które mogłyby znaleźć odzwierciedlenie w nowej LSR planowanej do finansowania ze środków unijnych na lata 2021-2027.

   Na przełomie października 2022 r. na terenie powiatu nakielskiego odbędą się spotkania informacyjno-konsultacyjne połączone z inicjatywą integrującą i aktywizującą osoby starsze.

   INWESTYCJE W LOKALNE PRZEDSIĘBIORSTWA - LGD ZAPRASZA FIRMY Z POWIATU NAKIELSKIEGO NA POPOŁUDNIOWE SPOTKANIE INFORMACYJNO – KONSULTACYJNE.

  Zapraszamy do odwiedzin punktu informacyjno – konsultacyjnego LGD podczas targów Barwy Lata – Dary Jesieni w dniu 18 września 2022 r.

   „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w związku z trwającymi pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju dla kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 serdecznie zaprasza przedstawicieli lokalnych organizacji, na otwarte spotkanie branżowe, które służyć ma poznaniu potrzeb lokalnych organizacji, ich potencjału, a także poznaniu oczekiwań w zakresie inicjatyw, jakie powinny być wspierane przez LGD w kolejnej perspektywie.

Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu nakielskiego na otwarte gminne spotkania informacyjno-konsultacyjne dot. nowego okresu programowanie, które organizowane są także w formule online.

W ramach operacji dofinansowanej ze środków PROW przygotowana zostanie nowa LSR, w tym zapewniony zostanie aktywny udziału lokalnej społeczności powiatu nakielskiego w procesie powstawania, a w dalszym etapie realizacji, wielofunduszowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla okresu programowania 2021-2027.

Partnerstwo dla Krajny i Pałuk serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu nakielskiego na otwarte gminne spotkania informacyjno-konsultacyjne dot. opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego dla kolejnego okresu programowania UE, tj. 2021-2027. Spotkania są elementem diagnozy obszaru i stanowić będą podstawę do przygotowania przyszłej strategii rozwoju.

14 czerwca 2022 r. prezes Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” Kamila Radzka-Januszewska podpisała umowę o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze, którego celem jest przygotowanie nowego dokumentu strategicznego, tzw. LSR, na lata 2023-2027 szeroko konsultowanego z lokalną społecznością.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone.