Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

Kategoria: KONKURS NR 5/2019 (rewitalizacja)
Liczba podkategorii: 1
Sortuj wg:
Domyślnie | Nazwy | Autor | Daty | Wyświetleń |
Podkategorii:
folder0DOKUMENTY POMOCNICZE
Podkategorii: 0
Plików: 5
Plików: 19
doc000. Ogłoszenie o naborze - Konkurs nr 5/2019 (rewitalizacja)HOT
Information
Dodany 2019-05-16
Wielkość 285.7 KB
Pobrany 256
pdf101. Kryteria wyboru projektuHOT
Information
Dodany 2019-05-16
Wielkość 572.65 KB
Pobrany 270
pdf202. Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014-2020HOT
Information
Dodany 2019-05-16
Wielkość 153.98 KB
Pobrany 245
doc303. Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020HOT
Information
Dodany 2019-05-16
Wielkość 437.5 KB
Pobrany 231
pdf404. Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu odzwierciedlonego w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie w ramach RPO WK-PHOT
Information
Dodany 2019-05-16
Wielkość 814.02 KB
Pobrany 229
pdf505. Instrukcja użytkownika Generatora wniosków o dofinansowanie dla wnioskodawcówHOT
Information
Dodany 2019-05-16
Wielkość 1.45 MB
Pobrany 214
pdf606. Regulamin użytkownika GWDHOT
Information
Dodany 2019-05-16
Wielkość 98.02 KB
Pobrany 234
pdf707. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektuHOT
Information
Dodany 2019-05-16
Wielkość 589.63 KB
Pobrany 236
zip808. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektuHOT
Information
Dodany 2019-05-16
Wielkość 5.1 MB
Pobrany 244
docx909. Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektuHOT
Information
Dodany 2019-05-16
Wielkość 213.74 KB
Pobrany 237
zip1010. Wzór Umowy o dofinansowanie projektuHOT
Information
Dodany 2019-05-16
Wielkość 5.01 MB
Pobrany 261
pdf1111. Obowiązująca wersja Wniosku o płatność HOT
Information
Dodany 2019-05-16
Wielkość 172.35 KB
Pobrany 228
ogg1212. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 „Aktywna i przedsiębiorcza Dolina Noteci”HOT
Information
Dodany 2019-05-16
Wielkość 3.82 MB
Pobrany 261
zip1313. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023HOT
Information
Dodany 2019-05-16
Wielkość 4.48 MB
Pobrany 204
pdf1414. Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskimHOT
Information
Dodany 2019-05-16
Wielkość 6.72 MB
Pobrany 220
pdf1515. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczHOT
Information
Dodany 2019-05-16
Wielkość 3.09 MB
Pobrany 231
doc1616. Karta Opisu Operacji dla przedsięwzięcia IV LSR: Infrastruktura dla włączenia społecznegoHOT
Information
Dodany 2019-05-16
Wielkość 444.5 KB
Pobrany 239
pdf1717. Obowiązujące w ramach konkursu warunki udzielenia wsparcia wynikające z zapisów LSR i procedury LGDHOT
Information
Dodany 2019-05-16
Wielkość 181.8 KB
Pobrany 211
pdf1818. Mechanizm monitorowania i wycofania w przypadku finansowania infrastruktury badawczej ze środków publicznychHOT
Information
Dodany 2019-05-16
Wielkość 350.8 KB
Pobrany 275

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2022 - Wszelkie prawa zastrzeżone.