Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

Kategoria: KONKURS NR 5/2019 (rewitalizacja)
Liczba podkategorii: 1
Sortuj wg:
Domyślnie | Nazwy | Autor | Daty | Wyświetleń |
Podkategorii:
folder0DOKUMENTY POMOCNICZE
Podkategorii: 0
Plików: 5
Plików: 19
doc000. Ogłoszenie o naborze - Konkurs nr 5/2019 (rewitalizacja) HOT
Information
Dodany 2019-05-16
Wielkość 285.7 KB
Pobrany 222
pdf101. Kryteria wyboru projektu HOT
Information
Dodany 2019-05-16
Wielkość 572.65 KB
Pobrany 236
pdf202. Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014-2020 HOT
Information
Dodany 2019-05-16
Wielkość 153.98 KB
Pobrany 209
doc303. Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 HOT
Information
Dodany 2019-05-16
Wielkość 437.5 KB
Pobrany 200
pdf404. Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu odzwierciedlonego w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie w ramach RPO WK-P HOT
Information
Dodany 2019-05-16
Wielkość 814.02 KB
Pobrany 198
pdf505. Instrukcja użytkownika Generatora wniosków o dofinansowanie dla wnioskodawców HOT
Information
Dodany 2019-05-16
Wielkość 1.45 MB
Pobrany 186
pdf606. Regulamin użytkownika GWD HOT
Information
Dodany 2019-05-16
Wielkość 98.02 KB
Pobrany 209
pdf707. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu HOT
Information
Dodany 2019-05-16
Wielkość 589.63 KB
Pobrany 200
zip808. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu HOT
Information
Dodany 2019-05-16
Wielkość 5.1 MB
Pobrany 213
docx909. Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu HOT
Information
Dodany 2019-05-16
Wielkość 213.74 KB
Pobrany 205
zip1010. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu HOT
Information
Dodany 2019-05-16
Wielkość 5.01 MB
Pobrany 230
pdf1111. Obowiązująca wersja Wniosku o płatność HOT
Information
Dodany 2019-05-16
Wielkość 172.35 KB
Pobrany 191
ogg1212. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 „Aktywna i przedsiębiorcza Dolina Noteci” HOT
Information
Dodany 2019-05-16
Wielkość 3.82 MB
Pobrany 228
zip1313. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 HOT
Information
Dodany 2019-05-16
Wielkość 4.48 MB
Pobrany 177
pdf1414. Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim HOT
Information
Dodany 2019-05-16
Wielkość 6.72 MB
Pobrany 188
pdf1515. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężcz HOT
Information
Dodany 2019-05-16
Wielkość 3.09 MB
Pobrany 203
doc1616. Karta Opisu Operacji dla przedsięwzięcia IV LSR: Infrastruktura dla włączenia społecznego HOT
Information
Dodany 2019-05-16
Wielkość 444.5 KB
Pobrany 207
pdf1717. Obowiązujące w ramach konkursu warunki udzielenia wsparcia wynikające z zapisów LSR i procedury LGD HOT
Information
Dodany 2019-05-16
Wielkość 181.8 KB
Pobrany 179
pdf1818. Mechanizm monitorowania i wycofania w przypadku finansowania infrastruktury badawczej ze środków publicznych HOT
Information
Dodany 2019-05-16
Wielkość 350.8 KB
Pobrany 235

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2022 - Wszelkie prawa zastrzeżone.