Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

Kategoria: Przedsięwzięcie IV - Infrastruktura dla włączenia społecznego
Liczba podkategorii: 4
Podkategorii:
folder0KONKURS NR 4/2018 (rewitalizacja 2018)
Podkategorii: 0
Plików: 4
folder1KONKURS NR 2/2019 (rewitalizacja)
Podkategorii: 0
Plików: 4
folder2KONKURS NR 5/2019 (rewitalizacja)
Podkategorii: 0
Plików: 4
folder3KONKURS NR 7/2019 (rewitalizacja)
Podkategorii: 0
Plików: 4

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2021 - Wszelkie prawa zastrzeżone.