Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

Kategoria: KONKURS NR 1/2020/EFS (GRANTY EFS)
Sortuj wg:
Domyślnie | Nazwy | Autor | Daty | Wyświetleń |
Plików: 16
doc0Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS
Information
Dodany 2020-06-30
Wielkość 418.5 KB
Pobrany 46
doc1Lokalne kryteria wyboru – wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru Grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność – dokument przyjęty Uchwałą nr 15/2020 Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” z dnia 8 maja 2020 roku
Information
Dodany 2020-06-30
Wielkość 227.5 KB
Pobrany 30
pdf2Wniosek o powierzenie grantu;
Information
Dodany 2020-06-30
Wielkość 329.3 KB
Pobrany 35
doc3Informacja pomocnicza do wypełnienia Wniosku o powierzenie grantu
Information
Dodany 2020-06-30
Wielkość 180 KB
Pobrany 33
zip4Umowa o powierzenie grantu wraz z załącznikami (.zip)
Information
Dodany 2020-06-30
Wielkość 3.39 MB
Pobrany 18
doc5Katalog stawek maksymalnych
Information
Dodany 2020-06-30
Wielkość 175 KB
Pobrany 41
pdf6Karta oceny zgodności projektu z LSR
Information
Dodany 2020-06-30
Wielkość 135.15 KB
Pobrany 21
pdf7Karta oceny projektu wg lokalnych kryteriów wyboru wraz z uchwałą zmieniającą
Information
Dodany 2020-06-30
Wielkość 286.04 KB
Pobrany 21
pdf8Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020
Information
Dodany 2020-06-30
Wielkość 680.56 KB
Pobrany 36
pdf9Informacja o częściowym zawieszeniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
Information
Dodany 2020-06-30
Wielkość 107.27 KB
Pobrany 30
pdf10Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
Information
Dodany 2020-06-30
Wielkość 1.23 MB
Pobrany 16
pdf11Informacja dotycząca czasowego zawieszenia stosowania niektórych zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Fundu
Information
Dodany 2020-06-30
Wielkość 154.97 KB
Pobrany 13
doc12Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej
Information
Dodany 2020-06-30
Wielkość 125.5 KB
Pobrany 16
pdf13Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9
Information
Dodany 2020-06-30
Wielkość 232.73 KB
Pobrany 17
doc14Wniosek o rozliczenie grantu
Information
Dodany 2020-06-30
Wielkość 189.5 KB
Pobrany 16
pdf15Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w programach operacyjnych współfinansowanych z EFS
Information
Dodany 2020-06-30
Wielkość 450.8 KB
Pobrany 36

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone.