Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

Nakło nad Notecią, 27.03.2023 r.

logotypy unijne - fundusz rolny

W związku z wezwaniem Urzędu Marsząłkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dn. 22.03.2023 r. do wyjaśnień na temat dokumentacji z naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2022 Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" informuje o dokonanej w dn. 27.03.2023 r. przez członków Komisji Skrutacyjnej korekcie omyłek pisarskich w tabeli nr 1 w "Protokole Komisji Skrutacyjnej z głosowania za pomocą kart oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru" stanowiącym załącznik nr 2 do Protokołu z posiedzenia nr XXV (EFFROW) z dn. 18.10.2022 r..

 

Dokumenty do pobrania:

1. Korekta do protokołu Komicji Skrutacyjnej z głosowania za pomocą karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru (dla naboru 1/2022).

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone.