Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

Nakło nad Notecią, 01.06.2021 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

dot. ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2019/G

Na podstawie zapisów Rozdziału IV Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawiadamiam o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, które odbędzie się:

  Posiedzenie I Posiedzenie II
Termin posiedzenia 10 czerwca 2021 r. (czwartek)  nie dot.
Miejsce posiedzenia

Zajazd WIK

ul. Nakielska 8, 89-100 Nakło nad Notecią

nie dot.
Początek posiedzenia godz. 17.30 nie dot.

Jednocześnie informuję, iż członkowie Rady Stowarzyszenia mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia w terminie od 02.06.2021 r. (środa). Dokumenty udostępnione zostaną w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią w godzinach pracy biura, tj. 8:00-16:00 (od poniedziałku do piątku).

UWAGA: Drugie posiedzenie Rady Stowarzyszenia, zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców …”, może zostać odwołane w sytuacji, gdy żaden z Grantobiorców nie złoży odwołania od decyzji Rady LGD podjętej na pierwszym posiedzeniu dot. ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2019/G.

Wojciech Gawlak
Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia


Porządek posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
dot. ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2019/G w dn. 10.06.2021 r.

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Wybór Sekretarzy posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Ponowna ocena wniosku o powierzenie grantu nr 2019/PGA/112 w związku z pismem Grantobiorcy o zmianę umowy powierzenia grantu nr 14/UPG/2019/PGA/112 powodującą istotne zmiany w projekcie objętym grantem.
5. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady LGD.
6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2022 - Wszelkie prawa zastrzeżone.