Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” dot. konkursu 1/2019 (autokontrola), które odbędzie się dn. 06.05.2019 r. o godz. 16.00.

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” dot. konkursu nr 1/2019, które odbędzie się 11. kwietnia 2019 r. od godz.16:00 oraz 12. kwietnia 2019 r. od godz.15:30

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” dot. konkursu nr 2/2019, które odbędzie się 11. kwietnia 2019 r. o godz. 15:30. 


Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawiadamia o posiedzeniu Rady LGD dot. konkursów nr 1/2018/EFS oraz nr 2/2018/EFS, które odbędzie się 03.01.2019 r.o godz. 14:00. 

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawiadamia o posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się  18 października 2018 r.o godz. 16:00.

 

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, które odbędzie się 10. września 2018 r. o godz. 15:30.

  Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawiadamia o posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się 24 lipca 2018 r. o godz. 15:00.

 

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawiadamia o posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się 24 lipca 2018 r. o godz. 14:00.

 

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, które odbędzie się 4. maja 2018 r. o godz. 14:00.

  Na podstawie zapisów „Procedury wyboru i oceny Grantobiorców..." zawiadamiam o odwołaniu posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” dot. rozpatrzenia odwołań od decyzji Rady LGD w ramach konkursu nr 1/2017/G, które zaplanowane zostało na 13. grudnia 2017 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2021 - Wszelkie prawa zastrzeżone.