Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

Nakło nad Notecią, 13.03.2017 r.

Drodzy mieszkańcy powiatu nakielskiego,

 

zwracamy się do Was z prośbą o zaopiniowanie proponowanych zmian do dokumentów towarzyszących Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 „Aktywna i Przedsiębiorcza Dolina Noteci” (LSR), które wynikają z konieczności doprecyzowania definicji i zapisów szczegółowych stosowanych w dokumentach, jak również z konieczności dostosowania ich do zmieniających się dokumentów wyższego rzędu, m.in. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz zobowiązań wynikających z Umowy Ramowej.

 

Dokumenty, które poddajemy konsultacjom to:

1. „LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów”;

2. „LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI (operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów” – w zakresie przedsięwzięcia IV LSR: Infrastruktura dla włączenia społecznego;

w oparciu o które Rada LGD będzie dokonywała wyboru projektów do finansowania ze środków LSR.

 

Do wyrażenia opinii zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli lokalnych instytucji publicznych i organizacji społecznych oraz wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach Strategii.

 

Uwagi do konsultowanych dokumentów zgłaszać można na Karcie konsultacji zmian:

- za pośrednictwem poczty e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

- do dn. 20.03.2017 r., do godz. 14:00.

 

Uwagi przesłane po terminie oraz w innej formie niż „Karta konsultacji zmian” nie będą uwzględniane.

Zapytania dotyczące konsultowanego dokumentu należy kierować do pracowników biura LGD telefonicznie: (52) 524-64-34 lub 607-822-024.

 

Dziękujemy za wszystkie Państwa opinie.

 

Do pobrania:

1. „Lokalne kryteria wyboru Grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów”.

2. „Lokalne kryteria wyboru operacji (operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów”.

3. Karta konsultacji zmian.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone.