Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

 

 

Nakło nad Notecią, 19.03.2020 r.

 

Komunikat w ramach Poddziałania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Konkurs RPKP.07.01.00-IZ.00-04-343/19
Nr konkursu nadany przez LGD Partnerstwo dla Krajny i Pałuk: 7/2019

Informujemy, że w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w dniu 11.12.2019 r. na stronie www.rlks.naklo.pl oraz
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=403 (dokument Microsoft Word) zaszła pomyłka techniczna.

W ogłoszeniu o naborze omyłkowo zamieszczono zapis:

Termin, od którego można składać wnioski – 30.12.2019 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 28.01.2019 r.

Prawidłowy zapis to:

Termin, od którego można składać wnioski – 30.12.2019 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 28.01.2020 r.

Powyższe nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone.