Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

 Komunikat w ramach Poddziałania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Konkurs RPKP.07.01.00-IZ.00-04-250/19

Nr konkursu nadany przez LGD Partnerstwo dla Krajny i Pałuk: 2/2019

 

Nakło nad Notecią, 06.02.2019 r.

 

Drodzy Wnioskodawcy,

 

informujemy, że w dokumentacji konkursowej zaszła pomyłka techniczna. W ogłoszeniu o naborze zamieszczono zapis, który odwołuje się do warunków udzielenia wsparcia przyjętych Uchwałą Nr 83/2018 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Prawidłowy zapis to: warunki udzielenia wsparcia przyjęte Uchwałą Nr 84/2018 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 29 sierpnia 2018 r.

 

Powyższa zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

 

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone.