Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO


Nakło nad Notecią, 11.04.2023 r.

Jesteś mieszkańcem powiatu nakielskiego? Reprezentujesz młodzież lub seniorów? Jesteś sołtysem, radnym, członkiem lokalnej organizacji, przedsiębiorcą, przedstawicielem instytucji publicznej? Przyjdź i zdecyduj o kierunkach rozwoju Twojej najbliższej okolicy!

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” (LGD) przypomina o trwającym procesie opracowywania wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru powiatu nakielskiego na kolejny okres programowania UE 2021-2027 i zaprasza do udziału w spotkaniu tzw. Zespołu Partycypacyjnego.

W nowym okresie o wsparcie za pośrednictwem LGD będą mogli ubiegać się praktycznie wszyscy, zarówno lokalne organizacje pozarządowe (KGW, OSP, stowarzyszenia, fundacje), lokalni przedsiębiorcy, instytucje sektora finansów publicznych, jak i osoby fizyczne.
Nowa strategia przewiduje dotacje inwestycyjne m.in.: na zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia niezbędnego do uruchomienia lub prowadzenia działalności gospodarczej, budowę lub modernizację obiektów małej infrastruktury publicznej, a przede wszystkim dotacje dla inicjatyw „miękkich” aktywizujących mieszkańców powiatu nakielskiego poprzez system niewielkich grantów ukierunkowanych m.in. na wsparcie osób starszych, dzieci i młodzieży, kobiet, osób bezrobotnych i poszukujących pracy czy osób z niepełnosprawnościami. Przewiduje się również wsparcie dla projektów realizowanych w partnerstwie.

Podczas kolejnego spotkania Zespołu Partycypacyjnego zaplanowano dyskusję dotyczącą:
- wartości przyjętych w LSR wskaźników, planu działania i planu finansowego,
- sposobu wyboru i oceny projektów oraz ustanawiania kryteriów ich wyboru,
- zasady monitoringu i ewaluacji LSR,
- planu komunikacji LGD z lokalną społecznością i innych propozycji rozwiązań zapewniających aktywny udział mieszkańców, w tym członków LGD, w procesie wdrażania przyszłej LSR.

Termin: 20 kwietnia 2023 r. (czwartek), godz.: 16.00 - 17.30
Miejsce: Przystań Powiat Nakielski, ul. Notecka 4, Nakło nad Notecią

Na spotkanie zapraszamy obecnych członków Zespołu Partycypacyjnego, a także wszystkich mieszkańców powiatu nakielskiego zainteresowanych tematyką spotkania i udziałem w tworzeniu LSR.
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału pod nr tel. 577 753 019 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 19.04.2023 r..

Ważne:
Zespół Partycypacyjny ma charakter otwarty. Do prac Zespołu można przystąpić w każdym momencie. W skład zespołu może wchodzić każdy mieszkaniec obszaru planowanego do objęcia LSR (powiat nakielski), w tym przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego oraz przedstawiciele Zarządu i pracownicy biura LGD. Członek Zespołu podpisuje kontrakt zawierający zobowiązanie do udziału w pracach związanych z przygotowaniem LSR.

Miejsce spotkania dostosowane jest do potrzeb osób z dysfunkcją ruchową. W przypadku wystąpienia innych potrzeb organizacyjnych, wynikających z niepełnosprawności, prosimy o przekazanie takiej informacji do biura Partnerstwa dla Krajny i Pałuk najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem spotkania, w celu odpowiedniego przygotowania miejsca.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone.