Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

Skład Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
wybranej na kadencję 2016-2020
podczas wyborów przeprowadzonych w dniu 31.05.2016 r.
oraz wyborów uzupełniających w dniach 28.06.2017 r. oraz 30.01.2018 r.

 

 

SEKTOR SPOŁECZNO-GOSPODARCZY (w tym MIESZKAŃCY)

 1. Marietta Błaszkiewicz
 2. Adam Grewling
 3. Wojciech Gawlak (od dnia 28.06.2017 r.)
 4. Sławomir Krainski
 5. Ewa Pierucka
 6. Izabela Stefańska-Król
 7. Tomasz Tracz
 8. Iwona Wencka-Stramowska
 9. Patrycja Perdoch (od 30.01.2018 r.)

SEKTOR PUBLICZNY (w tym MIESZKAŃCY)

 1. Bogna Adamska
 2. Piotr Hemmerling
 3. Piotr Kalamon
 4. Andrzej Kinderman
 5. Leszek Klesiński
 6. Artur Michalak 

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone.