Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

 

Nakło nad Notecią, 18.12.2018 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

dot. ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2018/EFS oraz nr 2/2018/EFS

 

Na podstawie zapisów Rozdziału IV Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawiadamiam o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, które odbędzie się:

Termin posiedzenia

3 stycznia 2019 r. (czwartek)

Miejsce posiedzenia

Biuro Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”,

ul. Powstańców Wielkopolskich 6,
89-100 Nakło nad Notecią

Początek posiedzenia

godz. 14.00

 

Jednocześnie informuję, iż członkowie Rady Stowarzyszenia mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia w terminie od dnia 19.12.2018 r. Dokumenty udostępnione zostaną w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią w godzinach pracy biura,
tj. 8:00-16:00
(od poniedziałku do piątku).

 

                                                                                     Ewa Pierucka

Przewodnicząca Rady

Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

 

 


 

Porządek posiedzenia

Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

dot. ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantów
nr 1/2018/EFS oraz nr 2/2018/EFS

w dniu 3 stycznia 2019 r.

 

 

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Wybór Sekretarzy posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Omówienie wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru
  nr 1/2018/EFS oraz podjęcie decyzji o wybraniu lub niewybraniu Grantobiorcy (ocena zgodności projektów objętych grantami z LSR, w tym z Programem, wybór Grantobiorców oraz ustalenie kwoty wsparcia).
 5. Omówienie wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru
  nr 2/2018/EFS oraz podjęcie decyzji o wybraniu lub niewybraniu Grantobiorcy (ocena zgodności projektów objętych grantami z LSR, w tym z Programem, wybór Grantobiorców oraz ustalenie kwoty wsparcia).
 6. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady LGD.
 7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone.