Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

 

Nakło nad Notecią, 08.10.2018 r.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 4/2018

Na podstawie zapisów Rozdziału IV Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawiadamiam o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”:

 

Termin posiedzenia

18.10.2018 r. (czwartek)

Miejsce posiedzenia

Biuro Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”,
ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią

Początek posiedzenia

godz.: 16.00

 

 

Jednocześnie informuję, iż począwszy od dnia 11.10.2018 r. (czwartek) członkowie Rady Stowarzyszenia mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.

Dokumenty udostępnione zostaną w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”,
ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią w godzinach pracy biura tj.  8:00 – 16:00 (od poniedziałku do piątku).

 

Ewa Pierucka

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia

„Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

 


Załącznik nr 1

 

Porządek posiedzenia

Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 4/2018

w dniu 18 października 2018 r.

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  2. Wybór Sekretarzy posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Omówienie wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru nr 4/2018 w zakresie środków z RPO WK-P na lata 2014-2020 (EFRR), typ projektu: „Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym”  (2 wnioski) oraz ocena i wybór projektów.
  5. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy na operacje w ramach konkursów 1/2018, 2/2018 oraz 3/2018, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady LGD.
  6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone.