Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

 

Nakło nad Notecią, 05.09.2018 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

dot. ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2017/G

 

Na podstawie zapisów Rozdziału IV Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawiadamiam o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, które odbędzie się:

Termin posiedzenia

10.09.2018 r.

Miejsce posiedzenia

siedziba Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” (ul. Powstańców Wielkopolskich 6, Nakło nad Notecią)

Początek posiedzenia

godz. 15:30

 

Jednocześnie informuję, iż członkowie Rady Stowarzyszenia mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia w terminie 05.09.2018 r. – 10.09.2018 r., do godz. 15:00.

 

Dokumenty udostępnione zostaną w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią w godzinach pracy biura, tj. 8:00-16:00 (od poniedziałku do piątku).

 

Ewa Pierucka

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia

"Partnerstwo dla Krajny i Pałuk"

                                                                                    


 

Porządek posiedzenia

Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

dot. ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2017/G

w dniu 10.09.2018 r.

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

2. Wybór Sekretarzy posiedzenia.

3. Przyjęcie porządku posiedzenia.

4. Rozpatrzenie wniosku Grantobiorcy o zmianę Umowy o powierzenie grantu w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 nr 9/UPG/2017/PGA/50 w zakresie terminu realizacji projektu objetego grantem – ponowna ocena wniosku o powierzenie grantu i podjęcie stosownych uchwał.

5. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

6. Zamknięcie posiedzenia.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone.