Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

Zarząd  Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk działając zgodnie z zapisami Procedury wyboru i oceny Grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli Uchwałą nr 2/2019 z dnia 31.01.2019 r. unieważnia przeprowadzony nabór wniosków o powierzenie grantów - Numer konkursu LGD: 1/2018/EFS

Zarząd  Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk działając zgodnie z zapisami Procedury wyboru i oceny Grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli Uchwałą nr 3/2019 z dnia 31.01.2019 r. unieważnia przeprowadzony nabór wniosków o powierzenie grantów - Numer konkursu LGD: 2/2018/EFS

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk"
odbytego w dniu 03.01.2019 r. w Nakle nad Notecią

 

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny Grantobiorców, którzy złożyli wnioski o powierzenie grantów w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 1/2018/EFS oraz konkurs nr 2/2018/EFS Rada Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” podjęła w dn. 03.01.2019 r. decyzję o rozdysponowaniu środków z obu naborów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone.