Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

Nakło nad Notecią, 18.07.2018 r.
 
W dniu 12.07.2019 r. w siedzibie LGD odbyło się szkolenie nt. zasad rozliczania pomocy oraz wypełniania wniosku o rozliczenie grantu wraz załącznikami dla projektów objętych grantami powierzonych w ramach konkursów LGD nr 1/2019/EFS oraz nr 2/2019/EFS. Szkolenie przeprowadziła Monika Żydek – Główny specjalista ds. projektów grantowych. 
 
W pierwszej części szkolenia Grantobiorcom zostały przypomniane najistotniejsze zobowiązania wynikające z podpisanej Umowy o powierzenie grantu,  jak również zasady wypłaty grantu oraz skutki niewywiązania się z przyjętych zobowiązań.
Uczestnicy zostali zapoznani także ze szczegółowymi zasadami realizacji i rozliczania. W ostatniej części szkolenia uczestnikom przedstawiono zasady wypełniania wniosku o rozliczenie grantu.
 
 
 
Przypomnijmy, iż w czerwcu 2019 LGD przyznało dofinasowanie na 10 projektów objętych grantami. Realizatorzy projektów na obszarze powiatu nakielskiego ze środków będących w dyspozycji Partnerstwa dla Krajny i Pałuk to:
1. HAPPY FROG Michał Raczyński (2 projekty) – Klub młodzieżowy Happy Frog Rościmin; Klub młodzieżowy Happy Frog Witosław;
2. Klub Turystyki "Noteć" – Seniorzy aktywnie;
3. Powiat Nakielski – Klub Młodzieżowy "Witos" w Samostrzelu;
4. Tomasz Kwiatkowski Ośrodek Szkolenia Kierowców TOP Kwiatkowscy – Niepełnosprawny - świadomym uczestnikiem ruchu;
5. Nakielski Ośrodek Kultury im. Zygmunta Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią – UŚMIECH DLA SENIORA;
6. FRAJDA Inga Pacholczyk – Together we do - przygoda z robotyką i przedsiębiorczością;
7. Iwona Wencka-Stramowska TRAINING HOUSE (3 projekty) – Aktywne kobiety z gminy Szubin; Aktywne kobiety z gminy Kcynia, Sadki, Mrocza; Aktywne kobiety z gminy Nakło nad Notecią.
 
Mieszkańców powiatu nakielskiego zachęcamy do korzystania z możliwości udziału w/w projektach.

 

 

 

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone.