Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

Nakło nad Notecią, 30.01.2019 r.

W poniedziałek 28 stycznia 2019 r. Zarząd oraz pracownicy Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” spotkali się z przedstawicielami sektora publicznego oraz przedsiębiorcami na dorocznych, branżowych spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych.

  

Celem spotkań było przedstawienie zarówno lokalnym firmom, jak i jednostkom publicznym możliwości wynikających z wdrażania wielofunduszowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 (LSR). Uczestnikom przypomniano jej cele, przedsięwzięcia, wskaźniki, w szczególności zaś wskazano rodzaj i zakres wsparcia lokalnych inicjatyw samorządowych oraz gospodarczych w ramach 3 funduszy UE, którymi w obecnej perspektywie finansowej dysponuje Partnerstwo dla Krajny i Pałuk (LGD). Spotkania były także okazją do podsumowania dotychczasowych działań prowadzonych przez LGD, w tym realizacji naborów wniosków o przyznanie pomocy. Podczas obu spotkań zaprezentowane zostały również dobre praktyki działań realizowanych i już zrealizowanych w ramach LSR, a także propozycje innych przedsięwzięć, które mogą znaleźć swój finał w postaci projektu dofinansowanego ze środków LSR.

  

Podczas spotkań dyskutowano także o plusach i minusach stosowanych procedur, a także o prowadzonych przez LGD działaniach informacyjno-promocyjnych i oferowanym wsparciu w postaci szkoleń, doradztwa czy możliwości udziału w wydarzeniach tematycznych.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za poświęcony czas oraz zgłoszone uwagi i propozycje.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone.